skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Nhan đề tạp chí: OECD Science, Technology and Industry Working Papers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusive innovation policies: Lessons from international case studies

Sandra Planes-Satorra ; Caroline Paunov

OECD Science, Technology and Industry Working Papers

E-ISSN: 1815-1965 ; DOI: 10.1787/a09a3a5d-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene editing for advanced therapies: Governance, policy and society

Hermann Garden ; David Winickoff

OECD Science, Technology and Industry Working Papers

E-ISSN: 1815-1965 ; DOI: 10.1787/8d39d84e-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Design and its Role in Innovation

Galindo-Rueda, Fernando ; Millot, Valentine

OECD Science, Technology and Industry Working Papers, Jan 19, 2015, Vol.2015(1), pp.1,3-4,6-51

DOI: 0009610170; 10.1787/5js7p6lj6zq6-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...