skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Nhan đề tạp chí: OECD Environment Working Papers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiplication of Environmental Labelling and Information Schemes (ELIS): Implications for Environment and Trade

Andrew Prag ; Thomas Lyon ; Aimée Russillo

OECD Environment Working Papers

E-ISSN: 1997-0900 ; DOI: 10.1787/5jm0p33z27wf-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retrospective evaluation of chemical regulations

Dudley, Susan

OECD Environment Working Papers, Mar 1, 2017, Issue 118, pp.0_1,3,5-33

E-ISSN: 1997-0900 ; DOI: 10.1787/368e41d7-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aimée Russillo
  2. Lyon, Thomas
  3. Andrew Prag
  4. Prag, Andrewmmnmmverfasserin
  5. Dudley, Susan E. Mmnmmverfasserin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...