skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nursing Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation in nursing education

Lavoie, Patrick ; Clarke, Sean

Nursing Management, Feb 2017, Vol.48(2), p.16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade your open tickets for interoperability

Aldrich, Kelly

Nursing Management, Oct 2017, Vol.48(10), p.25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging nursing's digital generation gap

Reinbeck, Donna ; Fitzsimons, Virginia

Nursing Management, Apr 2014, Vol.45(4), p.12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology meets challenges, but training ensures success

Allen, Abigail

Nursing Management, Dec 2011, Vol.42(12), p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How mobile is your technology?

Mitchell, Mary

Nursing Management, Sep 2012, Vol.43(9), p.26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview with an informaticist

Huryk, Laurie

Nursing Management, Nov 2011, Vol.42(11), p.44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

development... Always be prepared

Kulhanek, Brenda

Nursing Management, Dec 2011, Vol.42(12), p.25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding ACOs, meaningful use

Murray, Kathleen

Nursing Management, Jan 2011, Vol.42(1), p.56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get adept at adaptation

Raso, Rosanne

Nursing Management, Dec 2013, Vol.44(12), p.56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready or not? Here it comes!

Hader, Richard

Nursing Management, Dec 2011, Vol.42(12), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partnering with home healthcare agencies to improve care transitions

Madigan, Elizabeth

Nursing Management, Aug 2015, Vol.46(8), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compelled by demand, driven by experience

Hart, Michael

Nursing Management, May 2011, Vol.42(5), p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safely managing smart pumps in the clinical setting

Harrison, Lori

Nursing Management, Jun 2016, Vol.47(6), p.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare IT and the professional nursing society

Evans, Elizabeth ; Belansky, Heather

Nursing Management, May 2013, Vol.44(5), p.25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare in a virtual world

Rhoads, Sarah

Nursing Management, Aug 2016, Vol.47(8), p.18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation through IT

Sensmeier, Joyce

Nursing Management, Jul 2011, Vol.42(7), p.34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The only constant is change...make it last with process improvement

Cunning, Shawnna

Nursing Management, Apr 2014, Vol.45(4), p.15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMR usability: Bridging the gap between nurse and computer

Boone, Edna

Nursing Management, Mar 2010, Vol.41(3), p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EHR upgrade considerations

Gomez, Robin

Nursing Management, Dec 2010, Vol.41(12), p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nursing in the era of "meaningful use"

Jacobsen, Terri ; Juste, Francoise

Nursing Management, Jan 2010, Vol.41(1), p.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07446314 ; E-ISSN: 15388670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (14)
 2. 2010đến2011  (14)
 3. 2012đến2013  (7)
 4. 2014đến2016  (7)
 5. Sau 2016  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sensmeier, Joyce
 2. Mitchell, Mary Beth
 3. Hader, Richard
 4. Gallagher, Elizabeth
 5. Deblois, Donna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...