skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Nhan đề tạp chí: Nuevo mundo mundos nuevos xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El folklore como agente político: la Nueva Canción Chilena y la diplomacia musical (1970-1973)

Rodriguez aedo, Javier

Nuevo mundo mundos nuevos, 08 June 2017

E-ISSN: 1626-0252 ; DOI: 10.4000/nuevomundo.70611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rivalités impériales et neutralité au XVIIe siècle : la diplomatie par le bas des colons de Saint-Christophe

Chaunu, David

Nuevo mundo mundos nuevos, 20 June 2018

E-ISSN: 1626-0252 ; DOI: 10.4000/nuevomundo.72112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La diplomatie constitutive dans le Nouveau Royaume de Grenade (1808-1810)

Gutiérrez Ardila, Daniel

Nuevo mundo mundos nuevos, 13 January 2009

E-ISSN: 1626-0252 ; DOI: 10.4000/nuevomundo.49103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Daniel Gutiérrez Ardila
  2. Chaunu, David
  3. Javier Rodriguez aedo
  4. David Chaunu
  5. Rodriguez aedo, Javier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...