skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nuclear Physics A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precise measurement of the transverse asymmetry in quasielastic H → 3 e ( e → , e ′ ) and the neutron magnetic form factor

Hansen, J.-O.

Nuclear Physics, Section A, 2000, Vol.663, pp.409c-412c [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/S0375-9474(99)00670-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Associated Λ production at Jefferson lab
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associated Λ production at Jefferson lab

Niculescu, Gabriel ; Baker, O.K. ; Avery, S. ; Assamagan, K. ; Beard, K. ; Cha, J. ; Eden, T. ; Gueye, P. ; Hinton, W. ; Harvey, M. ; Keppel, C. ; Madey, R. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Savage, G. ; Tang, L. ; Williams, R. ; Beise, E. ; Breuer, H. ; Chang, C.C. ; Chant, N. ; Collins, G. ; Duncan, F. ; Ewell, L. ; Lung, A.F. ; Gustafsson, K.K. ; Mohring, R.M. ; Roos, P. ; Abbott, D. ; Carlini, R. ; Dunne, J. ; Ent, R. ; Mack, D. ; Majewski, S. ; Mitchell, J. ; Vulcan, W. ; Wood, S. ; Yan, C. ; Bailey, K. ; Cummings, W. ; Geesaman, D.F. ; Hansen, J.-O. ; Potterveld, D. ; Reinhold, J. ; Zeidman, B. ; Ahmidouch, A. ; Amatuni, Ts.A. ; Mkrtchyan, H. ; Stepanyan, S. ; Tadevosian, V. ; Ambrozewicz, P. ; Martoff, J. ; Angelescu, T. ; Mihul, A. ; Teodorescu, L. ; Armstrong, C.S. ; Finn, M. ; Meekins, D. ; Beedoe, S. ; Danagoulian, S. ; Jackson, C. ; Mtingwa, S. ; Sawafta, R. ; Blok, H. ; Volmer, J. ; Cisbani, E. ; De Leo, R. ; Frullani, S. ; Garibaldi, F. ; Iodice, M. ; Leone, T. ; Lolos, G. ; Perrino, R. ; Urcivoli, G.M. ; Dutta, D. ; Segel, R. ; Eyraud, L. ; Furget, C. ; Kox, S. ; Real, J-.S.S. ; Fortune, T. ; Koltenuk, D. ; Frolov, V. ; Price, J.W. ; Stoler, P. ; Gaskell, D. ; Welch, P. ; Hungerford, E. ; Kim, W. ; Kino, K. ; Maeda, M. ; Saito, T. ; Terasawa, T. ; Tsubota, H. ; Kramer, L. ; Markowitz, P. ; Raue, B.A.

Nuclear Physics A, 8/1998, Vol.639(1-2), pp.189c-196c [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03759474 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0375-9474(98)00272-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hansen, J.-O
  2. Cha, J
  3. Markowitz, P.
  4. Niculescu, Gabriel
  5. Bailey, K.

theo chủ đề:

  1. Physics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...