skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Neurobiology Of Aging xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aging brain: beta-amyloid does not matter

Bouras, Constantin ; Savioz, A ; Giacobini, E

Neurobiology of Aging, March 2014, Vol.35, pp.S4-S4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-4580 ; E-ISSN: 1558-1497 ; DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2014.01.040

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mid-range molecular weight oligomers in the normal and Alzheimer brain: Clinico-pathological correlations

Giannakopoulos, Panteleimon ; Bouras, C ; Herrmann, F.R ; Klein, W.L ; Kovari, E ; Savioz, A ; Giacobini, E

Neurobiology of Aging, March 2014, Vol.35, pp.S9-S9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-4580 ; E-ISSN: 1558-1497 ; DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2014.01.062

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

190 Treatment of AD: Cholinesterase inhibitors or nicotinic agonists?

Giacobini, E

Neurobiology of Aging, 1996, Vol.17(4), pp.S48-S48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-4580 ; E-ISSN: 1558-1497 ; DOI: 10.1016/S0197-4580(96)80192-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging of cholinergic synapses in the avian iris. Part I--Biochemical studies

Giacobini, E ; Mattio, T ; Mussini, I

Neurobiology of aging, 1987, Vol.8(2), pp.123-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-4580 ; PMID: 3587489 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Choline levels are increased in cerebrospinal fluid of Alzheimer patients

Elble, R ; Giacobini, E ; Higgins, C

Neurobiology of aging, 1989, Vol.10(1), pp.45-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-4580 ; PMID: 2755556 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norepinephrine uptake in aging adrenergic nerve terminals

Hoffman, D W ; Marchi, M ; Giacobini, E

Neurobiology of aging, 1980, Vol.1(1), pp.65-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-4580 ; PMID: 6267491 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muscarinic regulation of extracellular acetylcholine levels in vivo following cholinesterase inhibition

Messamore, E ; Warpman, U ; Summers, K ; Giacobini, E

Neurobiology of Aging, 1992, Vol.13, pp.S130-S130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-4580 ; E-ISSN: 1558-1497 ; DOI: 10.1016/0197-4580(92)90643-C

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nicotinic cholinoceptive neurons of the frontal cortex are reduced in Alzheimer's disease

Schröder, H ; Giacobini, E ; Struble, R G ; Zilles, K ; Maelicke, A

Neurobiology of aging, 1991, Vol.12(3), pp.259-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-4580 ; PMID: 1876232 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (1)
 2. 1987đến1988  (1)
 3. 1989đến1990  (1)
 4. 1991đến1992  (2)
 5. Sau 1992  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Giacobini, E.
 2. Giacobini, Ezio
 3. Savioz, A.
 4. Maelicke, A
 5. Higgins, Constance

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...