skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Nhan đề tạp chí: Naturwissenschaften xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE CORROSION OF METALS IN SALT WATER

Aoyama, Y.

Naturwissenschaften, 1959, Vol.46

Other: 0028-1042

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schwermetalle in den Sedimenten der Elbe bei Stade: Veränderungen seit 1973
Heavy metals in sediments of Elbe near Stade: changes since 1973

Müller, G ; Förstner, U

Die Naturwissenschaften, May 1976, Vol.63(5), pp.242-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-1042 ; PMID: 958499 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTRIBUTION TO THE FLUORESCENCE OF RARE EARTHS

Witzmann, H. ; Mueller-Buschbaum, H.R.

Naturwissenschaften, 1962, Vol.49

Other: 0028-1042

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schwermetallbelastung von Elbe-Sedimenten

Lichtfuß, R. ; Brümmer, G.

Naturwissenschaften, 1977, Vol.64(3), pp.122-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-1042 ; E-ISSN: 1432-1904 ; DOI: 10.1007/BF00450569

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schwermetalle in Sedimenten von Donau, Rhein, Ems, Weser und Elbe im Bereich der Bundesrepublik Deutschland

Banat, K. ; Förstner, U. ; Müller, German

Naturwissenschaften, 1972, Vol.59(12), pp.525-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-1042 ; E-ISSN: 1432-1904 ; DOI: 10.1007/BF00609549

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Müller, G
  2. Mueller, G.
  3. Foerstner, U.
  4. Förstner, U
  5. Müller, German

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...