skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 175  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nature xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research landscape: Global science can bolster diplomacy

Lindsay Chura

Nature, 2012, Vol.491(7425), p.527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/491527c

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International opportunities: The science of diplomacy

Karen Kaplan

Nature, 2011, Vol.470(7334), p.425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nj7334-425a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global science can bolster diplomacy.(Correspondence)(Letter to the editor)

Chura, Lindsay

Nature, Nov 22, 2012, Vol.491(7425), p.527(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trump agenda threatens US legacy of science diplomacy

Alexandra Witze

Nature News, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-7933 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature.2017.21382

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swiss diplomacy.(Brief article)

Nature, Sept 18, 2014, Vol.513(7518), p.285(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chagas disease in the Chaco: researching disease transmission in poor, rural settings is part scientific inquiry, part diplomacy.(OUTLOOK: CHAGAS DISEASE)(Report)

Petherick, Anna

Nature, June 24, 2010, Vol.465(7301), p.S18(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cap and trade finds new energy: an emerging coalition is implementing carbon trading despite political obstacles. It is rewriting the map of climate diplomacy.(COMMENT)

Grubb, Michael

Nature, Nov 29, 2012, Vol.491(7426), p.666(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hour of diplomacy

Anonymous;

Nature, 2008, Vol.455(7209), p.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/455002b

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daedalus: Bacterial diplomacy

David Jones

Nature, 1998, Vol.391(6664), p.234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/34554

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading bronze age technology.(OPINION)(Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy in the Second Millennium B.C.)

Glausiusz, Josie

Nature, Dec 11, 2008, Vol.456(7223), p.709(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hour of diplomacy: scientific collaboration between East and West must survive the crisis in Georgia.(EDITORIALS)(Editorial)

Nature, Sept 4, 2008, Vol.455(7209), p.2(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A time for scientific diplomacy

Anonymous;

Nature, 1998, Vol.393(6685), p.499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/31043

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial diplomacy

Howard C. Berg

Nature, 1985, Vol.315(6017), p.354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/315354b0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kidney diplomacy

Stewart Britten

Nature, 1989, Vol.338(6211), p.110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/338110c0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy please

Anonymous;

Nature, 1989, Vol.342(6245), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/342001b0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copenhagen needs a strong lead negotiator: reaching an international climate agreement requires someone with exceptional skill, knowledge and diplomacy, says Kyoto chair Raul Estrada-Oyuela.(OPINION: ROAD TO COPENHAGEN)

Estrada - Oyuela, Raul

Nature, Oct 22, 2009, Vol.461(7267), p.1056(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US Scholarships: Scholarship diplomacy booms

Tim Beardsley

Nature, 1985, Vol.313(6005), p.726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/313726b0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seismic monitoring: Private diplomacy emergent

Joseph Palca

Nature, 1986, Vol.321(6071), p.638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/321638a0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A time for scientific diplomacy: Both India and Pakistan have much to gain from closer collaboration between their scientific communities

Nature, June 11, 1998, Vol.394(6685), p.499(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy by Conference

R. Brightman

Nature, 1946, Vol.158(4022), p.770 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/158770a0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 175  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (6)
 2. 1986đến2000  (16)
 3. 2001đến2005  (26)
 4. 2006đến2011  (52)
 5. Sau 2011  (75)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (167)
 2. Bình xét khoa học  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...