skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.000  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nationaljournal.com xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panetta Steps Up Pentagon Lobbying

Dreazen, Yochi J.

Nationaljournal.com, August 4, 2011

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Rookies of the Year

Johnson, Fawn

Nationaljournal.com, Jan 24, 2011

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google Spends More, AT&T Less on Lobbying

Gruenwald, Juliana

Nationaljournal.com, July 21, 2011

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequestration Lobbying Will Keep Capitol Hill Busy

Mccarthy, Meghan

Nationaljournal.com, Nov 21, 2011

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congressional Psy-Ops By Another Name: Lobbying

Kiely, Kathy

Nationaljournal.com, Feb 24, 2011

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stealth Lobbying For a Stealth Bomber

Scully, Megan

Nationaljournal.com, Feb 17, 2011

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Budget Might Prompt Lobbying Changes, Mergers

Scully, Megan

Nationaljournal.com, Feb 14, 2011

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon Lobbying Action Shifts To White House

Geman, Ben

Nationaljournal.com, April 15, 2014

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying, Public Affairs Merged Into One Shop

Frates, Chris

Nationaljournal.com, Oct 18, 2011

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive Tax Reform Kicks Off Lobbying Frenzy

House, Billy

Nationaljournal.com, Oct 23, 2013

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposed Rx Merger Spurs Lobbying Days

Joseph, Andrew

Nationaljournal.com, Nov 1, 2011

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt's High-Powered D.C. Lobbying Ties

Good, Chris

Nationaljournal.com, Jan 28, 2011

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spending Plus Online Clout Put Google in Lobbying Class of Its Own

Smith, Josh

Nationaljournal.com, Jan 23, 2012

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Super Committee Gets Eleventh Hour Lobbying On Spectrum Issues

Gruenwald, Juliana

Nationaljournal.com, Nov 15, 2011

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next Moves in DC's Consulting and Lobbying World

Graves, Lucia

Nationaljournal.com, June 5, 2015

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Despite Lobbying Denials, Gingrich Connected Officials, Clients -- Report

National Journal Staff

Nationaljournal.com, Nov 30, 2011

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying, Politics Kick Into Next Gear With Debt Limit

Fernholz, Tim

Nationaljournal.com, May 16, 2011

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google Hires 12 Lobbying Firms Amid Antitrust Probe

Smith, Josh

Nationaljournal.com, July 1, 2011

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huge Lobbying Effort on Trade in Home Stretch

Snell, Kelsey

Nationaljournal.com, June 16, 2011

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Donors, Ex-Staffers Have Lobbying Edge in Deficit Talks

Baron, Kevin

Nationaljournal.com, Nov 1, 2011

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.000  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sasso, Brendan
  2. Geman, Ben
  3. Brown, Alex
  4. Volz, Dustin
  5. Ryan, Laura

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...