skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nationalities Papers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary

Reshetar, John S

Nationalities Papers, 01 September 1983, Vol.11(2), pp.248-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905998308407971

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainians in World War II: Views and points: Introduction

Horak, Stephan M ; Armstrong, John A ; Dmytryshyn, Basil ; Farmer, Kenneth C ; Kulchycky, George ; Reshetar, John S ; Subtelny, Orest

Nationalities Papers, 01 March 1982, Vol.10(1), pp.1-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905998208407927

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Wasyl Veryha, Halyts'ka Sotsialistychna Sovets'ka Respublika (1920 r.), ( Persha bol'shevyts'ka okupatsiia Halychyny ). Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka, tom 203. New York-Toronto-Paris-Melbourne: Shevchenko Scientific Society, 1986. pp. xvi, 202.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wasyl Veryha, Halyts'ka Sotsialistychna Sovets'ka Respublika (1920 r.), ( Persha bol'shevyts'ka okupatsiia Halychyny ). Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka, tom 203. New York-Toronto-Paris-Melbourne: Shevchenko Scientific Society, 1986. pp. xvi, 202.

Reshetar, John S.

Nationalities Papers, 1989, Vol.17(2), pp.283-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0090599200030336

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Reshetar, John S ; Raleigh, Donald J ; Thomson, R.W ; Perfecky, George A ; Pazuniak, Natalia I ; Dombrowsky, Alexander ; Šilbajoris, Rimvydas ; Horak, Stephan M ; Cieplak, Tadeusz N ; Orazem, Frank ; Klein, George ; Held, Joseph ; Anderson, Edgar ; Zinam, Oleg ; Wolchik, Sharon ; Fic, Victor M ; Avakumovic, Ivan ; Schlauch, Wolfgang

Nationalities Papers, 01 September 1980, Vol.8(2), pp.241-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905998008407894

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Atkin, Muriel ; Lewis, Robert A ; Martin, Virginia ; Blank, Stephen ; Altstadt, Audrey L ; Lazzerini, Edward J ; Saul, Norman E ; Reshetar, John S ; Dugarm, Delano ; Treadgold, Donald W ; Folden, Sallie ; Rozenbaum, Wlodzimierz ; Bugajski, Janusz ; Saupp, Norbert ; Huttenbach, Henry R ; Balabkins, Nicholas W ; Rydlo, J.-M ; Ramet, Pedro ; Zinam, Oleg ; Fischer-Galati, Stephen

Nationalities Papers, 01 September 1989, Vol.17(2), pp.266-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905998908408128

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reshetar, John S.
  2. Reshetar, Johns.
  3. Horak, Stephan M
  4. Zinam, Oleg
  5. Bugajski, Janusz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...