skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Muṭāli̒āt-i Mudīriyyat-i Gardishgarī xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a Recommendation System for Accommodation Sector of Tourism Industry

Mahdieh Ahmad Amui ; Ali Akbar Nik Nafas ; Mehdi Kazemi

Muṭāli̒āt-i Mudīriyyat-i Gardishgarī, 01 July 2005, Vol.3(9), pp.91-116

ISSN: 2322-3294

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ali Akbar Nik Nafas
  2. Mehdi Kazemi
  3. Mahdieh Ahmad Amui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...