skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.659  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Modern Healthcare xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying peaks ahead of Advantage rate release

Bob Herman

Modern Healthcare, Feb 16, Vol.45(7), p.0004

ISSN: 0160-7480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for change

Robeznieks, Andis

Modern Healthcare, Aug 26, 2013, Vol.43(34), pp.24-25

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free-standing ERs eye lobbying to win state approval for growth

Royse, David

Modern healthcare, August 2016, Vol.45(27), pp.14-15

ISSN: 0160-7480 ; PMID: 30387957 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical-device makers step up lobbying to kill ACA tax

Demko, Paul

Modern healthcare, 09 March 2015, Vol.45(10), pp.12-3

ISSN: 0160-7480 ; PMID: 25980083 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for change. Leaders of trade groups, associations work to spread their influence

Robeznieks, Andis

Modern healthcare, 26 August 2013, Vol.43(34), pp.24-5

ISSN: 0160-7480 ; PMID: 24044301 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEALTHCARE'S HIRED HANDS; When the stakes rise in Washington, healthcare interests seek well-connected lobbying firms

Paul Demko

Modern Healthcare, Oct 6, 2014, Vol.44(40), p.0012

ISSN: 0160-7480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare's hired hands. When the stakes rise in Washington, healthcare interests seek well-connected lobbying firms

Demko, Paul

Modern healthcare, 06 October 2014, Vol.44(40), pp.12-6

ISSN: 0160-7480 ; PMID: 25509667 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

340B: How a program to help the poor has become a take-no-prisoners lobbying fight

Luthi, Susannah

Modern Healthcare, Jul 23, 2018, Vol.48(30), p.6

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schwartz to head lobbying group for Medicare Advantage

Modern Healthcare, Apr 27, 2015, Vol.45(17), p.32

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under intense lobbying pressure, CMS to issue final Advantage rates

Paul Demko

Modern Healthcare, March 31, 2014, Vol.44(13), p.0004

ISSN: 0160-7480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still lobbying

Carlson, Joe

Modern Healthcare, Feb 23, 2009, Vol.39(8), p.14

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying peaks ahead of Advantage rate release

Herman, Bob

Modern Healthcare, Feb 16, 2015, Vol.45(7), p.4

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ouliers Asides & Insides.(lobbying for health care reform)

Modern Healthcare, June 22, 2009, Vol.39(25), p.36

ISSN: 0160-7480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still lobbying. Nursing, doc advocates want money for training

Carlson, Joe

Modern healthcare, 23 February 2009, Vol.39(8), pp.14

ISSN: 0160-7480 ; PMID: 19271630 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doc groups add lobbying clout

Romano, Michael

Modern Healthcare, Nov 24, 2003, Vol.33(47), p.46

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for reform

Lubell, Jennifer

Modern Healthcare, Nov 17, 2008, Vol.38(46), pp.8-9

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beltway elite notice AHA in ranking of lobbying groups.(American Hospital Association receives lobbying group power rating)(Brief Article)

Modern Healthcare, May 28, 2001, Vol.31, p.40

ISSN: 0160-7480

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beltway elite notice AHA in ranking of lobbying groups.(American Hospital Association receives lobbying group power rating)(Brief Article)

Modern Healthcare, May 28, 2001, Vol.31, p.40

ISSN: 0160-7480

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blood drives, not lobbying efforts.(Pentagon terrorist attack)(Brief Article)

Tieman, Jeff

Modern Healthcare, Sept 17, 2001, Vol.31, p.16

ISSN: 0160-7480

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blood drives, not lobbying efforts.(Pentagon terrorist attack)(Brief Article)

Tieman, Jeff

Modern Healthcare, Sept 17, 2001, Vol.31, p.16

ISSN: 0160-7480

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.659  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2.129)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (27)
 2. 1988đến1995  (184)
 3. 1996đến2003  (1.454)
 4. 2004đến2012  (677)
 5. Sau 2012  (317)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2.324)
 2. Tin tức  (332)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gardner, Jonathan
 2. Anonymous
 3. Weissenstein, Eric
 4. Romano, Michael
 5. Tieman, Jeff

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...