skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Nhan đề tạp chí: Medycyna Doswiadczalna I Mikrobiologia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obecność laktoferyny w kale jako wskaźnik zakażenia Clostridium difficile u dzieci.
Presence of lactoferrin in faeces as the indicator of Clostridium difficile in pediatric patients

Dąbrowskal, Sylwia ; Demkow, Urszula ; Podsiadły, Edyta

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2015, Vol.67(1), pp.1-8

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 26084069 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena bójczego działania fazy płynnej i frakcji lotnej olejków eterycznych na hodowle biofilmowe Staphylococcus aureus oraz Candida albicans. Własne rozwiazania metodyczne.
Assessment of essential oils activity used in liquid or volatile phase against biofilm cultures of Staphylococcus aureus and Candida albicans. The methodological study

Budzyńska, Aleksandra ; Sadowska, Beata ; Paszkiewicz, Małgorzata ; Rózalska, Barbara

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2011, Vol.63(4), pp.327-31

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 22384666 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Przydatność wybranych lipopolisacharydowych preparatów antygenowych uzyskanych z pałeczek Salmonella grupy serologicznej B i D do serodiagnostyki salmonelozy.
Comparison of usefulness of lipopolysaccharides extracted by phenol and trichloroacetic acid from Salmonella Typhimurium and Enteritidis for serodiagnosis of salmonelosis

Rastawicki, Waldemar ; Rokosz, Natalia ; Jagielski, Marek

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2011, Vol.63(1), pp.65-71

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 22184899 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Konserwatywna struktura C-końcowego fragmentu białka MyfA stanowiacego strukturalny element fimbrii Myf u chorobotwórczych pałeczek Yersinia enterocolitica.
C-terminal region of MyfA, the major subunit of Yersinia enterocolitica Myf fimbriae, is conserved among pathogenic strains

Zacharczuk, Katarzyna ; Gierczyński, Rafał

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2010, Vol.62(4), pp.331-6

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 21473097 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Przydatność odczynu immunofluorescencji pośredniej z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce przypadków pneumocystozowego zapalenia płuc.
Usefulness of the immunofuorescence test employing monoclonal antibodies for the diagnosis of Pneumocystis pneumonia

Sobolewska, Alicja ; Waloch, Maria ; Dzbeński, Tadeusz H

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2011, Vol.63(1), pp.89-94

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 22184902 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zastosowanie dwustopniowego algorytmu w diagnostyce chorych z niskim poziomem toksyn A/B Clostridium difficile w kale potwierdzonym testem immunoenzymatycznym.
The use of two-stage algorithm in the diagnosis of patients with low levels of Clostridium difficile toxins A/B in feces confirmed by using enzyme immunoassay

Nurzyńska, Grazyna ; Pituch, Hanna ; Kamola, Renata ; Kopeć, Ewa Swoboda

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2013, Vol.65(4), pp.263-8

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 24730214 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ warunków hodowli na hydrofobowość powierzchni komórek grzybów rodzaju Candida.
Influence of incubation conditions on cell surface hydrophobicity of Candida species fungi

Szabelska, Małgorzata ; Gospodarek, Eugenia ; Ciok-Pater, Emilia

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2006, Vol.58(3), pp.253-60

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 17341001 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Próba wykorzystania antygenów syntetycznych w badaniu antygenowej swoistości lipopolisacharydu Proteus mirabilis 027.
Use of synthetic antigens in studies of antigenic specificity of Proteus mirabilis 027 lipopolysaccharide

Krajewska-Pietrasik, D ; Cherniak, A Y ; Rózalski, A

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 1995, Vol.47(3-4), pp.169-76

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 8833928 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poziom endotoksyny bakteryjnej w szczepionkach Haemophilus influenzae typ b skoniugowanych z toksoidami (Te, Di).
Level of bacterial endotoxins in Haemophilus influenzae type b vaccines conjugated with toxoids (td, Di)

Aleksandrowicz, J ; Fiejka, M ; Marciniak-Rusek, A

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 1998, Vol.50(3-4), pp.223-8

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 10222737 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Określanie średniej masy molowej lipopolisacharydów pałeczek Enterobacteriaceae metoda oznaczania kwasów tłuszczowych przy uzyciu chromatografii gazowej.
Estimation of mean molecular weight of Enterobacteriaceae lipopolysaccharides using gas chromatography for determination of fatty acids

Ziółkowski, A ; Swierzko, A S ; Cedzyński, M

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 1998, Vol.50(3-4), pp.215-22

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 10222736 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena zalezności miedzy pochodzeniem szczepów Candida sp., a ich zdolnościa wytwarzania biofilmu na powierzchni róznych biomateriałów.
The evaluation of relationship between the origin of Candida sp. and the ability of biofilm formation on surface of different biomaterials

Ciok-Pater, Emilia ; Gospodarek, Eugenia ; Prazyńska, Małgorzata ; Bogiel, Tomasz

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2009, Vol.61(3), pp.273-80

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 20120931 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wytwarzanie sluzu pozakomórkowego, a adhezja pałeczek Escherichia coli do polistyrenu.
Extracellular slime production and adhesion of Escherichia coli strains to polystyrene

Zalas-Wiecek, Patrycja ; Gospodarek, Eugenia ; Piecyk, Katarzyna

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2009, Vol.61(1), pp.33-40

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 19517813 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena stopnia przyczepności candida albicans do wybranych tworzyw a krylowych.
The study of adhesion of Candida albicans to the selected acrylic resins

Breguła, Lech ; Trzeciak, Hanna ; Nolewajka-Lasak, Ilona

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2006, Vol.58(1), pp.67-71

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 16871975 Version:1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skład podklas IgG i ich aktywność biologiczna w bioglobulinie.
Distribution of IgG subclasses and their biological activity in bioglobulin

Bucholc, B ; Banach, W

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 1998, Vol.50(1-2), pp.105-13

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 9857620 Version:1

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zastosowanie testu LAL do ilościowego oznaczania endotoksyny Bacteroides fragilis.
Use of the LAL test for quantitative determination of Bacteroids fragilis endotoxin

Rokosz, A ; Marciniak-Rusek, A ; Aleksandrowicz, J ; Meisel-Mikołajczyk, F

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 1997, Vol.49(3-4), pp.161-8

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 9554148 Version:1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Badania immunochemiczne polisacharydu Q-swoistego lipopolisacharydu Proteus penneri 42.
Immunochemical studies of O-specific polysaccharide of Proteus penneri 42 lipopolysaccharide

Sidorczyk, Z ; Swierzko, A ; Zych, K ; Shashkov, A S ; Vinogradov, E V ; Knirel, Y A

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 1993, Vol.45(1), pp.89-92

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 8231452 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Właściwości hydrofobowe Acinetobacter calcoaceticus.
Hydrophobic properties of Acinetobacter calcoaceticus

Gospodarek, E

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 1994, Vol.46(1-2), pp.13-8

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 7967921 Version:1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dobór procedury izolacji endotoksyn z zewnetrznej blony bakterii Desulfovibrio desulfuricans.
Choice of isolation procedure for endotoxins from the outer membrane of the bacteria Desulfovibrio desulfuricans

Pawłowska, Katarzyna ; Lodowska, Jolanta ; Jaworska-Kik, Marzena ; Dzierzewicz, Zofia ; Weglarz, Ludmiła ; Wilczok, Tadeusz

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2004, Vol.56(3), pp.293-300

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 15773506 Version:1

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adhezja pałeczek Acinetobacter sp. do para-ksylenu.
Adhesion of Acinetobacter spp. to para-xylene

Kraśnicki, Krzysztof ; Gospodarek, Eugenia

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2004, Vol.56(2), pp.179-85

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 15544090 Version:1

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analiza kwasów tłuszczowych wystepujacych w lipopolisacharydach Bacteroides thetaiotaomicron i Bacteroides fragilis.
Analysis of fatty acids from lipopolysaccharides of Bacteroides thetaiotaomicron and Bacteroides fragilis

Rokosz, A ; Meisel-Mikołajczyk, F ; Kot, K ; Mieszała, M ; Szponar, B ; Gamian, A

Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia, 2001, Vol.53(2), pp.177-83

ISSN: 0025-8601 ; PMID: 11757427 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gospodarek, Eugenia
  2. Aleksandrowicz, J
  3. Lipińska, M.
  4. Szer, W
  5. Iskierko, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...