skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Health Policy xóa Nhan đề tạp chí: Medline xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking progress to 2030

Fleck, Fiona;

Bulletin of the World Health Organization, 01 July 2015, Vol.93(7), pp.444-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.030715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the language divide in health

Adams, Patrick ; Fleck, Fiona;

Bulletin of the World Health Organization, 01 June 2015, Vol.93(6), pp.365-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.020615

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is showbiz good for your health?

Humphreys, Gary ; Fleck, Fiona;

Bulletin of the World Health Organization, 01 July 2015, Vol.93(7), pp.442-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.020715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making WHO recommendations more responsive

Shetty, Priya;

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2014, Vol.92(11), pp.778-779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.021114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaboration is key for new global tuberculosis strategy

Bulletin of the World Health Organization, 01 May 2014, Vol.92(5), pp.316-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.030514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The immunization programme that saved millions of lives

Reid, Michael ; Fleck, Fiona;

Bulletin of the World Health Organization, 01 May 2014, Vol.92(5), pp.314-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.020514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

[Unknown];

Bulletin of the World Health Organization, 01 August 2015, Vol.93(8), pp.515-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.010815

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The BRICS countries: a new force in global health?

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 June 2014, Vol.92(6), pp.394-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.030614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thailand?s health ambitions pay off

Bulletin of the World Health Organization, 01 July 2014, Vol.92(7), pp.472-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.030714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reframing climate change as a health issue

Humphreys, Gary;

Bulletin of the World Health Organization, 01 August 2014, Vol.92(8), pp.551-552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.020814

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space technologies for health

Fleck, Fiona;

Bulletin of the World Health Organization, 01 August 2015, Vol.93(8), pp.519-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.030815

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

30° aniversario del Instituto Nacional de Salud Pública

Rubin, Rita

Salud Pública de México, 01 June 2017, Vol.59(3), pp.343-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-3634 ; E-ISSN: 1606-7916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palliative care needs in Malawi: Care received by people living with HIV

Mkwinda, Esmie ; Lekalakala-Mokgele, Eucebious

Curationis, January 2016, Vol.39(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2223-6279 ; DOI: 10.4102/curationis.v39i1.1664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Govt steps up to stop corrosion of health research

Bateman, Chris

SAMJ: South African Medical Journal, 01 June 2012, Vol.102(6), pp.345-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2078-5135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's health and human rights

Burton ; Acquah

SAMJ: South African Medical Journal, 01 September 2014, Vol.104(9), pp.635-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2078-5135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fleck, Fiona
  2. Fleck, F.
  3. Humphreys, Gary
  4. Mkwinda, Esmie
  5. Rubin, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...