skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Nhan đề tạp chí: M.E. Sharpe Inc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Education and social change in China: inequality in a market economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education and social change in China: inequality in a market economy

Postiglione, Gerard A.

E-ISBN 0765614766 ; E-ISBN 9780765621979 ; E-ISBN 9780765614766

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Business and management education in transitioning and developing countries: a handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business and management education in transitioning and developing countries: a handbook

Mcintyre, John R. ; Alon, Ilan

E-ISBN 0765615045 ; E-ISBN 9780765615046 ; E-ISBN 9780765620019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Postiglione, Gerard A.
  2. Alon, Ilan
  3. Mcintyre, John R.
  4. Kedia, Ben L.
  5. Alon, Ilan, Ed.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...