skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Los Angeles Times xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE WORLD; IN BRIEF / AND FINALLY . . . Something Charred, Something Blue.(Part A)(wedding dresses destroyed in truck fire in Transylvania, Romania)

Los Angeles Times, June 19, 2001, p.A-4

ISSN: 0458-3035

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE WORLD; IN BRIEF / ROMANIA; Dracula Theme Park Gets New Lifeblood

Los Angeles Times, April 2, 2002, p.A-4

ISSN: 0458-3035

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempers flaring in Transylvanian city. (Romanians and Hungarians revive feud over territory in Cluj, Romania)

Williams, Carol J.

Los Angeles Times, Oct 27, 1992, Vol.111, p.H2

ISSN: 0458-3035

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roots of tension involve the history of Transylvania; ethnic group at center of hostility between Romania, Hungary

Fisher, Dan

Los Angeles Times, Nov 17, 1983, Vol.102, p.1

ISSN: 0458-3035

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roots of tension involve the history of Transylvania; ethnic group at center of hostility between Romania, Hungary

Fisher, Dan

Los Angeles Times, Nov 17, 1983, Vol.102, p.1

ISSN: 0458-3035

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fisher, Dan
  2. Williams, Carol J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...