skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 237  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Library Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Control of Your Website

Schmidt, Aaron

Library Journal, Oct 01, 2014, Vol.139(16), p.25

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starting with Simplicity

Schmidt, Aaron

Library Journal, Jun 01, 2012, Vol.137(10)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Q & A: Jennifer Conner, Armchair Audies

Dick, Jeff

Library Journal, May 15, 2013, Vol.138(9), p.42

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pubcrawl

Fialkoff, Francine

Library Journal, Nov 15, 2013, Vol.138(19)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Q&A: As Strong As Ever

Klose, Stephanie

Library Journal, Dec 01, 2013, Vol.138(20), p.60

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Audio Everywhere

Hall, Rachel

Library Journal, May 15, 2014, Vol.139(9)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Laguardia, Cheryl

Library Journal, Dec 01, 2011, Vol.136(20)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Laguardia, Cheryl

Library Journal, Feb 15, 2012, Vol.137(3)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Swoger, Bonnie

Library Journal, Mar 01, 2012, Vol.137(4)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Breed of Romance

Harris, Marlene

Library Journal, Oct 15, 2013, Vol.138(17)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

It's Not About HarperCollins

Fialkoff, Francine

Library Journal, Apr 01, 2011, Vol.136(6), p.8

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Q&A with Sarah Houghton

Moyer, Matthew

Library Journal, Mar 01, 2012, Vol.137(4)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publishing: HarperCollins Debuts Live Facebook Programming

Fialkoff, Francine ; Fialkoff, Francine

Library Journal, Jul 01, 2016, Vol.141(12)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating a Common Vision

Schmidt, Aaron

Library Journal, Feb 01, 2014, Vol.139(2)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Genius Idea?

Stephens, Michael

Library Journal, Mar 15, 2014, Vol.139(5)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mobile Challenge

Schmidt, Aaron

Library Journal, May 01, 2013, Vol.138(8), p.19

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separated at Birth: Library and Publisher Metadata

Halverstadt, Julie ; Kall, Nancy

Library Journal, May 01, 2013, Vol.138(8), p.22

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First Read

Enis, Matt

Library Journal, Feb 15, 2014, Vol.139(3), p.30

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Q&A Sylvia Day

Dunneback, Katie

Library Journal, Feb 15, 2013, Vol.138(3)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pubcrawl: Mission Bell Media Moves Ahead with Mission

Fialkoff, Francine

Library Journal, May 15, 2014, Vol.139(9)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 237  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (11)
 2. 2011đến2011  (39)
 3. 2012đến2012  (19)
 4. 2013đến2014  (97)
 5. Sau 2014  (71)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (145)
 2. Tin tức  (91)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...