skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Library Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Science and Technology Full Text Version 3.5.3

Stoklosa, Kristin

Library Journal, Vol.125(20), p.200

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feast and Famine

Tenopir, Carol ; Baker, Gayle ; Grogg, Jill

Library Journal, May 15, 2010, Vol.135(9)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving Past Net library

Kelley, Michael

Library Journal, Jun 01, 2012, Vol.137(10)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

III debuts its MetaSource Suite

Rogers, Michael

Library Journal, Mar 1, 2002, Vol.127(4), p.27

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixing up Web Site management

Klein, Leo

Library Journal, Apr 15, 2003, Vol.128(7), p.S28+

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serials Solutions Releases ERMS

Rogers, Michael

Library Journal, Nov 1, 2005, Vol.130(18), pp.27-28

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sirsi Corporation creates separate academic division

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2001, Vol.126(8), p.27

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right solution: Federated search tools

Tennant, Roy

Library Journal, Jun 15, 2003, Vol.128(11), p.28,30

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Johnny Search?

Tenopir, Carol

Library Journal, Feb 1, 2007, Vol.132(2)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proof in the Pattern

Nicholson, Scott

Library Journal, Winter 2006, pp.2-4,6

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Evaluations

Brooks, Sam

Library Journal, Winter 2006, p.28

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Below the Surface

Cummins, Caroline

Library Journal, Winter 2006, pp.12-14

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlock Your Demographics

Koontz, Christie ; Jue, Dean

Library Journal, Mar 1, 2004, Vol.129(4), pp.32-33

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amlib 3.12 latest Brodart release

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2003, Vol.128(8), p.25

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bit by Bit

Webster, Peter

Library Journal, Winter 2006, pp.16-17

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time to redefine database

Tenopir, Carol

Library Journal, Feb 1, 2001, Vol.126(2), pp.40-42

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer books preview fall 2000

Morman, Randy

Library Journal, Oct 15, 2000, Vol.125(17), pp.40-43

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dallas buys school Library.Solution

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2003, Vol.128(8), p.26

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ont. Bibliocentre chooses Unicorn

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2003, Vol.128(8), p.26

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BiblioTech PRO 2.5 from Inmagic

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2003, Vol.128(8), pp.25-26

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (4)
 2. 2000đến2001  (7)
 3. 2002đến2003  (13)
 4. 2004đến2006  (7)
 5. Sau 2006  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (26)
 2. Tin tức  (7)
 3. Bình xét khoa học  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rogers, Michael
 2. Tenopir, Carol
 3. Tennant, R.
 4. Anonymous
 5. Tennant, Roy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...