skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Lancet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living forwards, understanding backwards

Phin, Nicholas F

Bulletin of the World Health Organization, 01 July 2011, Vol.89(7), pp.541-542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.11.088815

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health-system resilience: reflections on the Ebola crisis in western Africa

Kieny, Marie-Paule ; Evans, David B ; Schmets, Gerard ; Kadandale, Sowmya

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2014, Vol.92(12), pp.850-850 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.149278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

30° aniversario del Instituto Nacional de Salud Pública

Rubin, Rita

Salud Pública de México, 01 June 2017, Vol.59(3), pp.343-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-3634 ; E-ISSN: 1606-7916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-planed urbanization as a contributing factor for malaria incidence in Manaus-Amazonas, Brazil

Gonçalves, Maria Jacirema Ferreira ; Alecrim, Wilson Duarte

Revista de Salud Pública, January 2004, Vol.6(2), pp.156-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0124-0064 ; DOI: 10.1590/S0124-00642004000200003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cowling, Benjamin J
  2. Evans, David
  3. Rubin, R.
  4. Rita Rubin
  5. Phin, Nicholas F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...