skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 242  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Nhan đề tạp chí: Lancet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA and immigration: the ethical ramifications

Taitz, J ; Weekers, Jem ; Mosca, Dt

The Lancet, 2002, Vol.359(9308), pp.794-794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)07889-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK immigration law disregards the best interests of children

Fazel, Mina ; Stein, Alan

The Lancet, 29 May 2004, Vol.363(9423), pp.1749-1750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(04)16337-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US immigration controls

Whiteside, Martin ; Lucas, Sue

The Lancet, 1990, Vol.335(8685), pp.356-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/0140-6736(90)90643-J

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cut immigration, medical schools say. (to solve problem of physician oversupply)

Greenberg, Daniel S.

The Lancet, March 2, 1996, Vol.347(9001), p.607(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US immigration controls

Minuth, Andren.

The Lancet, 1990, Vol.335(8682), pp.172-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/0140-6736(90)90045-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK immigration for doctors

Macdonald, Natalie-Jane

The Lancet, 20 August 1994, Vol.344(8921), pp.547-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(94)91941-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK immigration for overseas doctors

Thompson, Jacqueline

The Lancet, 1994, Vol.344(8915), pp.74-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(94)91276-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WASHINGTON Cut immigration, medical schools say

Greenberg, Daniels.

The Lancet, 1996, Vol.347(9001), pp.607-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(96)91297-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK Government's immigration proposals disregard human rights

Gill, Paramjit S ; Coker, Jane ; Jones, David

The Lancet, 1998, Vol.352(9138), pp.1468-1468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)61292-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benefits and risks of intercountry adoption

Kim, Wun Jung

The Lancet, 2002, Vol.360(9331), pp.423-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)09681-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia refuses entry to asylum seekers

Loff, B ; Black, J

Lancet (London, England), 08 September 2001, Vol.358(9284), pp.820 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 11564502 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systemic lupus erythematosus in African immigrants

Greenwood, B ; Corrah, T

Lancet (London, England), 06 October 2001, Vol.358(9288), pp.1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 11597702 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian prohibition against immigrants with disabilities is challenged

Kondro, Wayne

The Lancet, 2002, Vol.359(9302), pp.240-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)07491-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US screening system for foreign students criticised

Greenberg, Daniel

The Lancet, 2003, Vol.361(9365), pp.1280-1280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(03)13041-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congenital rubella syndrome: a risk in immigrant populations

Sheridan, E ; Aitken, C ; Jeffries, D ; Hird, M ; Thayalasekaran, P

Lancet (London, England), 23 February 2002, Vol.359(9307), pp.674-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 11879866 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New US restrictions on foreign students

Greenberg, Daniel S

Lancet (London, England), 18 May 2002, Vol.359(9319), pp.1757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 12049875 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congenital rubella: down but not out

Tookey, Pat

Lancet (London, England), 07 September 2002, Vol.360(9335), pp.803 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 12241852 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spain considers improving law on female circumcision

Bosch, Xavier

The Lancet, 12 May 2001, Vol.357(9267), pp.1510-1510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(00)04713-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Inside" Australia's Woomera detention centre

Loff, Bebe ; Snell, Beverley ; Creati, Mick ; Mohan, Mary

Lancet (London, England), 23 February 2002, Vol.359(9307), pp.683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 11879876 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel: rethinking of entry restrictions

Naparstek, Y ; Morag, A

Lancet (London, England), 02 January 1993, Vol.341(8836), pp.42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 8093282 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 242  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (238)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (31)
 2. 1991đến1993  (32)
 3. 1994đến1996  (46)
 4. 1997đến2000  (56)
 5. Sau 2000  (77)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (235)
 2. Swedish  (4)
 3. Chinese  (1)
 4. Japanese  (1)
 5. Norwegian  (1)
 6. Czech  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Loff, Bebe
 3. Greenberg, Daniels.
 4. Greenberg, Daniel S
 5. Rasmussen, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...