skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 413  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Lancet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health diplomacy to tackle the crisis in Nepal

Mishra, Shiva Raj ; Sharma, Abhishek ; Khanal, Vishnu

The Lancet, 30 July-5 August 2016, Vol.388(10043), pp.463-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31160-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Offline: North Korea—the case for health diplomacy

Horton, Richard

The Lancet, 9-15 September 2017, Vol.390(10099), pp.1016-1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32381-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia's year for global health diplomacy

Seiff, Abby

The Lancet, 27 July-2 August 2013, Vol.382(9889), pp.297-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61621-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's strategy for global health diplomacy: why it matters

Abe, Shinzo

The Lancet, 14-20 September 2013, Vol.382(9896), pp.915-916 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61639-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Indonesia's year for global health diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia's year for global health diplomacy

Seiff, Abby

The Lancet, 07/2013, Vol.382(9889), p.297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61621-9

Toàn văn sẵn có

6
The USA and global health diplomacy: goals and challenges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The USA and global health diplomacy: goals and challenges

Jaffe, Susan

The Lancet, 03/2013, Vol.381(9872), p.1087 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60746-1

Toàn văn sẵn có

7
Japan's strategy for global health diplomacy: why it matters
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's strategy for global health diplomacy: why it matters

Abe, Shinzo

The Lancet, 09/2013, Vol.382(9896), pp.915-916 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61639-6

Toàn văn sẵn có

8
Health diplomacy to tackle the crisis in Nepal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health diplomacy to tackle the crisis in Nepal

Mishra, Shiva Raj ; Sharma, Abhishek ; Khanal, Vishnu

The Lancet, 07/2016, Vol.388(10043), pp.463-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31160-6

Toàn văn sẵn có

9
Offline: North Korea—the case for health diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Offline: North Korea—the case for health diplomacy

Horton, Richard

The Lancet, 09/2017, Vol.390(10099), p.1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32381-4

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The art of diplomacy

Goodwin, Clayton

The Lancet, 24 May 2003, Vol.361(9371), pp.1836-1836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(03)13404-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The USA and global health diplomacy: goals and challenges

Jaffe, Susan

Lancet (London, England), 30 March 2013, Vol.381(9872), pp.1087 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 23547296 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
The art of diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The art of diplomacy

Goodwin, Clayton

The Lancet, 05/2003, Vol.361(9371), p.1836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13404-6

Toàn văn sẵn có

13
On diplomacy and medical education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On diplomacy and medical education

Campos, Antonìo

The Lancet, 06/1999, Vol.353(9171), pp.2251-2252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(99)90114-9

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEDICINE AND DIPLOMACY.

The Lancet, 1908, Vol.171(4425), pp.1785-1785 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(01)66456-0

Toàn văn sẵn có

15
Science, diplomacy, or consumer protection in EU beef debate?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science, diplomacy, or consumer protection in EU beef debate?

Lewis, Sara

The Lancet, 03/1996, Vol.347(9004), p.822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(96)90891-0

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE DOCTOR IN POLITICS AND DIPLOMACY

Macnalty, Arthur

The Lancet, 1937, Vol.230(5940), pp.55-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(00)91195-4

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PHYSICIAN'S INFLUENCE IN DIPLOMACY.

The Lancet, 1892, Vol.140(3604), pp.726-727 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(01)87801-6

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science, diplomacy, or consumer protection in EU beef debate?

Lewis, Sara

The Lancet, 1996, Vol.347(9004), pp.822-822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(96)90891-0

Toàn văn sẵn có

19
MEDICINE AND DIPLOMACY.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEDICINE AND DIPLOMACY.

The Lancet, 6/1908, Vol.171(4425), p.1785 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(01)66456-0

Toàn văn sẵn có

20
THE DOCTOR IN POLITICS AND DIPLOMACY*1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE DOCTOR IN POLITICS AND DIPLOMACY*1

Macnalty, S

The Lancet, 07/1937, Vol.230(5940), pp.55-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(00)91195-4

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 413  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (185)
 2. 1960đến1977  (23)
 3. 1978đến1993  (27)
 4. 1994đến2007  (47)
 5. Sau 2007  (131)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Horton, Richard
 2. Horton, R
 3. The Lancet
 4. Das, Pamela
 5. Gostin, Lawrence O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...