skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Knowledge and Information Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of contextual information retrieval effectiveness: overview of issues and research

Tamine-Lechani, Lynda ; Boughanem, Mohand ; Daoud, Mariam

Knowledge and Information Systems, 2010, Vol.24(1), pp.1-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-1377 ; E-ISSN: 0219-3116 ; DOI: 10.1007/s10115-009-0231-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is the difference? A cognitive dissimilarity measure for information retrieval result sets

Keßler, Carsten

Knowledge and Information Systems, 2012, Vol.30(2), pp.319-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-1377 ; E-ISSN: 0219-3116 ; DOI: 10.1007/s10115-011-0382-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relating ontologies with a fuzzy information model

Leite, Maria ; Ricarte, Ivan

Knowledge and Information Systems, Mar 2013, Vol.34(3), pp.619-651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02191377 ; DOI: 10.1007/s10115-012-0482-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...