skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of the Neurological Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FP12-MO-01 3-D dynamic postural task-related evaluation in cerebral palsy

Di Rosa, G ; Armando, M ; Zanelli, G ; Frascarelli, F ; Petrarca, M ; Castelli, E

Journal of the Neurological Sciences, 2009, Vol.285, pp.S75-S75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-510X ; E-ISSN: 1878-5883 ; DOI: 10.1016/S0022-510X(09)70323-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The apolipoprotein E ϵ4 allele causes a faster decline of cognitive performances in Down's syndrome subjects

Del Bo, R ; Comi, G.P ; Bresolin, N ; Castelli, E ; Conti, E ; Degiuli, A ; Ausenda, C.D ; Scarlato, G

Journal of the Neurological Sciences, January 1997, Vol.145(1), pp.87-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-510X ; E-ISSN: 1878-5883 ; DOI: 10.1016/S0022-510X(96)00249-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focal cognitive impairment in mitochondrial encephalomyopathies: a neuropsychological and neuroimaging study

Turconi, A C ; Benti, R ; Castelli, E ; Pochintesta, S ; Felisari, G ; Comi, G ; Gagliardi, C ; Del Piccolo, L ; Bresolin, N

Journal of the neurological sciences, 15 November 1999, Vol.170(1), pp.57-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-510X ; PMID: 10540037 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The apolipoprotein E epsilon4 allele causes a faster decline of cognitive performances in Down's syndrome subjects

Del Bo, R ; Comi, G P ; Bresolin, N ; Castelli, E ; Conti, E ; Degiuli, A ; Ausenda, C D ; Scarlato, G

Journal of the neurological sciences, January 1997, Vol.145(1), pp.87-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-510X ; PMID: 9073034 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubidecarenone in the treatment of mitochondrial myopathies: a multi-center double-blind trial

Bresolin, N ; Doriguzzi, C ; Ponzetto, C ; Angelini, C ; Moroni, I ; Castelli, E ; Cossutta, E ; Binda, A ; Gallanti, A ; Gabellini, S ; Piccolo, G ; Martinuzzi, A ; Ciafaloni, E ; Arnaudo, E ; Liciardello, L ; Carenzi, A ; Scarlato, G

Journal of the Neurological Sciences, 1990, Vol.100(1), pp.70-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-510X ; E-ISSN: 1878-5883 ; DOI: 10.1016/0022-510X(90)90015-F

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castelli, E.
  2. Bresolin, N.
  3. Scarlato, G
  4. Comi, G
  5. Ausenda, C.D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...