skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Journal of the American College of Cardiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JACC Instructions for Authors

Journal of the American College of Cardiology, 30 April 2019, Vol.73(16), pp.A18-A24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(19)34519-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JACC Instructions for Authors

Journal of the American College of Cardiology, 27 March 2018, Vol.71(12), pp.A25-A31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(18)33270-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JACC Instructions for Authors

Journal of the American College of Cardiology, 20 March 2018, Vol.71(11), pp.A23-A29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(18)30505-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JACC Instructions for Authors

Journal of the American College of Cardiology, 13 March 2018, Vol.71(10), pp.A26-A32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(18)30395-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JACC Instructions for Authors

Journal of the American College of Cardiology, 27 February 2018, Vol.71(8), pp.A25-A31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(18)30177-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An assessment of quality of home-based HIV counseling and testing performed by lay counselors in a rural sub-district of KwaZulu-Natal, South Africa

Magasana, Vuyolwethu ; Zembe, Wanga ; Tabana, Hanani ; Naik, Reshma ; Jackson, Debra ; Swanevelder, Sonja ; Doherty, Tanya

SAHARA J : Journal of Social Aspects of HIV/AIDS Research Alliance, 2016, Vol.13(1), p.188-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1729-0376 ; E-ISSN: 1813-4424 ; DOI: 10.1080/17290376.2016.1248477 ; PMCID: 5642444 ; PMID: 27800705

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The revised Helsinki declaration: Good for patients? Good for public health?

Allebeck, Peter

Scandinavian Journal of Public Health, January 2002, Vol.30(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1403-4948 ; E-ISSN: 1651-1905 ; DOI: 10.1177/14034948020300010401

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, R.
  2. Schmelz, Martin
  3. Hamid Rajebi
  4. Rådmark, Olof
  5. Magasana, Vuyolwethu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...