skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 211  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: Trước1958 xóa Nhan đề tạp chí: Journal of The Royal Central Asian Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Jarvis, C. S. ; Bowman, Humphrey ; Marmorstein, Smile ; Routh, G. M. ; Pratt, J. T. ; Lory, F. B. P. ; Duncanson, D. J.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 April 1950, Vol.37(2), p.202-216

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068375008731373

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Routh, G. M. ; Arberry, A. J. ; Bawden, C. R. ; Henze, Paul B. ; Cook, J. M. ; Beckingham, C. F. ; Tibawi, A. L. ; Macro, Eric ; Gueritz, J. E. F.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 April 1956, Vol.43(2), p.138-158

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068375608731572

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Bullard, R. W. ; Haward, Edwin ; Biggs‐Davison, John ; Caroe, Olaf ; Waurick, B. ; Edwards, E. D. ; Routh, G. M. ; Gueritz, J. E. F. ; Richardson, H. E. ; Diringer, David

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 July 1954, Vol.41(3-4), p.262-286

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068375408731523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Margoliouth, D. S. ; Morris, C. J. ; Bruc, C. E. ; Hasan, Hadi ; King, E. J. ; Garle, H. E. ; Sarell, Philip C. ; Gull, E. M.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 October 1932, Vol.19(4), p.676-714

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068373208725231

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Lothian, A. C. ; Routh, G. M. ; Bacon, E. E. ; Carruthers, Douglas ; Barrett, D. P. ; Gueritz, J. E. F. ; Hall, Melvin ; Jenkins, G. K. ; Caroe, Olaf ; Lockhart, Laurence ; Tibawi, A. L.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 April 1957, Vol.44(2), p.137-168

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068375708731603

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Longrigg, S. H. ; Kirk, George ; Gueritz, J. E. F. ; Macro, Eric ; Young, Gavin ; Carruthers, Douglas ; Allen, W. E. D. ; Bawden, C. R. ; Henze, Paul B. ; Clauson, Gerard ; Dunn, C. J. ; Curry, J. C. ; Hooke, S. H.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 July 1956, Vol.43(3-4), p.257-279

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068375608731586

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

O'Dwyer, M. F. ; Aglen, Francis A. ; Philby, H. St J. B. ; Wilson, A. T. ; Featherstone, B. K.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 January 1930, Vol.17(1), p.98-137

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068373008725093

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Sykes, P. M. ; Haward, Edwin ; Prati, J. T. ; Holloway, Owen E. ; Jarvis, C. S. ; Barbour, Nevill ; Zada, Mahmood R. ; Waddington, C. W. ; Cox, R. J. H. ; Cable, Mildred ; Uttley, K. H. ; Kennedy, M. D.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 July 1939, Vol.26(3), p.498-562

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068373908730928

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Morant, G. M. ; Spender, J. A. ; Levy, G. R. ; Allen, James G. ; Ainger, Edward ; Sykes, P. M. ; Goad, Harold ; Elgood, P. G.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 October 1940, Vol.27(4), p.466-502

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068374008730986

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Galloway, A. C. ; Philby, H. St J. B. ; Sykes, P. M. ; Sykes, P. M. ; (Pyen Dua), D. S. ; Smyth, J. G. ; Finch, L. C. ; White, Oswald

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 January 1945, Vol.32(1), p.98-124

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068374508731161

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Sykes, Christopher ; Lothian, A. C. ; Allen, W. E. D. ; Pearton, Maurice ; Henze, Paul B. ; Routh, G. M. ; Curry, J. C. ; Marlowe, John ; Hall, Melvin ; Davidson, Nigel ; Gueritz, J. E. F. ; Huntingford, G. W. B. ; Marmorstein, Emile

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 January 1957, Vol.44(1), p.56-88

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068375708731596

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Macro, Eric ; Kirkpatrick, W. ; Routh, G. M.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 July 1947, Vol.34(3-4), p.324-333

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068374708731268

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Herzfeld, E. ; Lawrence, A. W. ; Howell, E. Butts ; Kennedy, M. D. ; Sturges, R. S. M. ; Sykes, P. M. ; Ali, A. Yusuf ; Moule, A. C. ; Ayscough, Florence ; Jarvis, C. S. ; Durand, Mortimer

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 October 1936, Vol.23(4), p.654-716

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068373608730771

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Barbour, Nevill ; Creswell, A.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 January 1939, Vol.26(1), p.109-116

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068373908730898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 July 1926, Vol.13(3), p.266-285

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068372608724937

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Haward, Edwin ; Burton, H. M. ; Birdwood, Eric ; Macro, J. N. D. ; Anderson, John ; Biggs‐Davison, G. M. ; Routh, J E F ; Gueritz, M. Philips ; Price, M. ; Rowlatt, M.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 January 1955, Vol.42(1), p.80-96

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068375508731535

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Henze, P. B. ; Biggs‐Davison, John ; Macro, Eric

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 April 1952, Vol.39(2), p.171-182

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068375208731441

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Sykes, P. M. ; Philby, B. ; Wilberforce‐Bell, Harold ; Seligman, Hilda ; Denny, R. B.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 April 1942, Vol.29(2), p.143-155

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068374208731058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Purcell, Victor ; Routh, G. M. ; Henze, Paul B. ; Gueritz, J. E. F. ; Howell, E. B

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 April 1953, Vol.40(2), p.177-190

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068375308731477

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Ruttee, Eldon ; Gull, E. M. ; Meston, E. M.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 October 1931, Vol.18(4), p.574-614

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068373108725181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 211  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1950  (120)
 2. 1950đến1951  (48)
 3. 1952đến1953  (14)
 4. 1954đến1956  (23)
 5. Sau 1956  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (140)
 2. Bình xét khoa học  (71)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sykes, P. M
 2. Routh, G. M
 3. Jarvis, C. S
 4. Macro, Eric
 5. O'Dwyer, M. F.

theo chủ đề:

 1. History & Archaeology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...