skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 538  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Palestine Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy

Esposito, Michele K.;

September 2012, Vol.42(1), pp.122-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2012.XLII.1.122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Update on Conflict and Diplomacy. 16 NOVEMBER 2014–15 FEBRUARY 2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 NOVEMBER 2014–15 FEBRUARY 2015

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, 1 May 2015, Vol.44(3), pp.114-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2015.44.3.114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy

Esposito, Michele;

July 2012, Vol.41(4), pp.114-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2012.XLI.4.114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 February–15 May 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 February–15 May 2013

White, Ben

Journal of Palestine Studies August 2013, Vol.42(4), pp.126-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.42.4.126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Update on Conflict and Diplomacy. 16 FEBRUARY–15 MAY 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 FEBRUARY–15 MAY 2014

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 August 2014, Vol.43(4), pp.121-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.43.4.121

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 August–15 November 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy. 16 August–15 November 2012

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 1 April 2013, Vol.42(2), pp.128-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.42.2.128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy

Esposito, Mk;

June 2012, Vol.41(3), pp.169-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2012.XLI.3.169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy

Esposito, Michele;

January 2012, Vol.41(2), pp.153-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2012.XLI.2.153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy

Esposito, Michele K.

Journal of Palestine Studies November 2011, Vol.41(1), pp.147-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2011.XLI.1.147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy

Anonymous;

Journal of Palestine Studies July 2011, Vol.40(4), pp.127-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2011.XL.4.127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Update on Conflict and Diplomacy. 16 NOVEMBER 2013–15 FEBRUARY 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 NOVEMBER 2013–15 FEBRUARY 2014

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 May 2014, Vol.43(3), pp.118-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.43.3.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy

White, Ben

Journal of Palestine Studies August 2013, Vol.42(3), pp.139-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2013.42.3.139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy

Esposito, Michele;

Journal of Palestine Studies January 2011, Vol.40(2), pp.119-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2011.XL.2.119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy

Esposito, Michele K.;

Journal of Palestine Studies July 2010, Vol.XXXIX(4), pp.105-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2010.XXXIX.4.105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Quarterly Update on Conflict and Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarterly Update on Conflict and Diplomacy

Esposito, Michele K.

Journal of Palestine Studies November 2010, Vol.40(1), pp.127-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2010.XL.1.127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2015

White, Ben

Journal of Palestine Studies, 1 February 2015, Vol.44(2), pp.116-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2015.44.2.116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy. 16 AUGUST–15 NOVEMBER 2013

White Ben

Journal of Palestine Studies, 1 February 2014, Vol.43(2), pp.118-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2014.43.2.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 MAY–15 AUGUST 2018

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Autumn 2018, Vol.48(1), p.157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2018.48.1.157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 AUGUST-15 NOVEMBER 2017.(Author abstract)

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, 2018, Vol.47(2), p.104(40) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-919X ; DOI: 101525/jps.2018.47.2.104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy: 16 FEBRUARY–15 MAY 2018

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Summer 2018, Vol.47(4), p.121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 538  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (537)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1993  (10)
  2. 1993đến1999  (23)
  3. 2000đến2004  (100)
  4. 2005đến2010  (300)
  5. Sau 2010  (105)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...