skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Mining Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of the combined impact crusher DKD-300 in the dry concentration scheme at Zarnitsa kimberlite pipe.(MINERAL MINING TECHNOLOGY)

Matveev, A. I. ; L'Vov, E. S. ; Osipov, D. A.

Journal of Mining Science, July, 2013, Vol.49(4), p.604(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification of mineral species on the surface of natural diamond crystals.(MINERAL DRESSING)

Chanturia, V.A. ; Dvoichenkova, G.P. ; Kovalchuk, O.E.

Journal of Mining Science, 2016, Vol.52(3), p.535(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391 ; DOI: 10.1134/S106273911603079X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanism and efficiency of water-based removal of grease from diamonds during grease separation.(MINERAL BENEFICIATION AND PROCESSING)

Chanturia, V. A. ; Bogachev, V. I. ; Trofimova, E. A. ; Dvoichenkova, G. P.

Journal of Mining Science, May, 2012, Vol.48(3), p.559(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination Processes of Diamond Recovery from Metasomatically Altered Kimberlite Rocks.(MINERAL DRESSING)

Chanturia, V.A. ; Dvoichenkova, G.P. ; Bunin, I.Zh. ; Minenko, V.G. ; Kovalenko, E.G. ; Podkamenny, Yu. A.

Journal of Mining Science, 2017, Vol.53(2), p.317(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391 ; DOI: 10.1134/S1062739117022187

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-temperature effects to improve efficiency of photoluminescence separation of diamonds in kimberlite ore processing.(MINERAL DRESSING)

Chanturia, V.A. ; Bunin, I.Zh. ; Dvoichenkova, G.P. ; Kovalchuk, O.E.

Journal of Mining Science, 2016, Vol.52(2), p.332(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391 ; DOI: 10.1134/S1062739116020489

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of Open Pit Diamond Mine Limits with Regard to Stripping Time Difference.(MINERAL MINING TECHNOLOGY)

Yakovlev, V.L. ; Zyryanov, I.V. ; Akishev, A.N. ; Sakantsev, G.G.

Journal of Mining Science, 2016, Vol.52(6), p.1143(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391 ; DOI: 10.1134/S1062739116061674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Evaluation Methods for Production Capacity and Life of Open Pit Diamond Mines.(MINERAL MINING TECHNOLOGY)

Akishev, A.N. ; Zyryanov, I.V. ; Kornilkov, S.V. ; Kantemirov, V.D.

Journal of Mining Science, 2017, Vol.53(1), p.71(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391 ; DOI: 10.1134/S1062739117011860

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory Selective Disintegration of Kimberlite.(ROCK FAILURE)

Grigorev, Yu. M. ; Mironov, V.P. ; Tarasov, P.P.

Journal of Mining Science, 2017, Vol.53(2), p.259(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391 ; DOI: 10.1134/S1062739117022092

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Justification of Luminophore Composition for Indication of Diamonds in X-Ray Luminescence Separation of Kimberlite Ore.(MINERAL DRESSING)

Chanturia, V.A. ; Dvoichenkova, G.P. ; Morozov, V.V. ; Kovalchuk, O.E. ; Podkamenny, Yu.A. ; Yakovlev, V.N.

Journal of Mining Science, 2018, Vol.54(3), p.458(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391 ; DOI: 10.1134/S1062739118033858

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface properties of diamonds recovered from metasomatically modified kimberlites during processing.(MINERAL DRESSING)

Chanturia, V.A. ; Dvoichenkova, G.P. ; Koval'Chuk, O.E.

Journal of Mining Science, 2015, Vol.51(2), p.353(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391 ; DOI: 10.1134/S1062739115020209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geomechanical conditions of kimberlite extraction in terms of internatsionalnaya kimberlite pipe.(Report)

Baryshnikov, V. D. ; Gakhova, L. N.

Journal of Mining Science, March, 2009, Vol.45(2), p.137(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concept of a rock-breaking working element of an underground kimberlite ore mining machine.(Author abstract)

Gerike, B. L. ; Filatov, A. P. ; Gerike, P. B. ; Klishin, V. I.

Journal of Mining Science, Nov, 2006, Vol.42(6), p.610(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outlook for the enhanced safety and improved efficiency of diamond deposit mining.(Report)

Trubetskoy, K. N. ; Galchenko, Yu. P. ; Ainbinder, I. I. ; Sabinyan, G. V.

Journal of Mining Science, Nov, 2009, Vol.45(6), p.581(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (8)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chanturia, V.A
  2. Dvoichenkova, G.P
  3. Dvoichenkova, G
  4. Chanturia, V
  5. Chanturia, V. A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...