skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Luminescence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfer and backtransfer processes in Yb 3+–Er 3+ codoped Strontium Barium Niobate glass-ceramics

Martín, L.L. ; Martín, I.R. ; Haro-González, P.

Journal of Luminescence, 2011, Vol.131(12), pp.2446-2450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2011.06.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy transfer processes in Eu.sup.3+ doped nanocrystalline La.sub.2TeO.sub.6 phosphor

Llanos, J. ; Castillo, R. ; Martin, I. R. ; Martin, L. L. ; Haro - Gonzalez, P. ; Gonzalez - Platas, J.

Journal of Luminescence, Jan, 2014, Vol.145, p.553(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanocrystals formation on Ho3+ doped strontium barium niobate glass

Haro-González, P. ; Martín, I.R. ; Hernández Creus, Alberto

Journal of Luminescence, April 2011, Vol.131(4), pp.657-661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2010.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New strategies invonving upconverting nanoparticles for determining moderate temperatures by luminescence thermometry

Savchuk, Ol.A. ; Carvajal, J.J. ; Pujol, M.C. ; Massons, J. ; Haro-González, P. ; Martínez, O. ; Jiménez, J. ; Aguiló, M. ; Díaz, F.

Journal of Luminescence, January 2016, Vol.169, pp.711-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.05.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of ytterbium substitution on LaEr(1−x)YbxO3 optical properties

Siaï, A. ; Horchani-Naifer, K. ; Haro-González, P. ; Férid, M.

Journal of Luminescence, April 2016, Vol.172, pp.65-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.11.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy transfer processes in Eu3+ doped nanocrystalline La2TeO6 phosphor

Llanos, J. ; Castillo, R. ; Martín, I.R. ; Martín, L.L. ; Haro-González, P. ; González-Platas, J.

Journal of Luminescence, January 2014, Vol.145, pp.553-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2013.08.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorescence intensity ratio and lifetime thermometry of praseodymium phosphates for temperature sensing

Gharouel, S. ; Labrador-Páez, L. ; Haro-González, P. ; Horchani-Naifer, K. ; Férid, M.

Journal of Luminescence, September 2018, Vol.201, pp.372-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.04.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization and optical spectroscopy of Eu 3+ doped titanate nanotubes

Haro-González, P. ; Pedroni, M. ; Piccinelli, F. ; Martín, L.L. ; Polizzi, S. ; Giarola, M. ; Mariotto, G. ; Speghini, A. ; Bettinelli, M. ; Martín, I.R.

Journal of Luminescence, 2011, Vol.131(12), pp.2473-2477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2011.06.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Desvitrification on an oxyfluoride glass doped with Tm3+ and Yb3+ ions under Ar laser irradiation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desvitrification on an oxyfluoride glass doped with Tm3+ and Yb3+ ions under Ar laser irradiation

González-Pérez, S. ; Martín, I.R. ; Lahoz, F. ; Jaque, D. ; Haro-González, P. ; Capuj, N.

Journal of Luminescence, 5/2008, Vol.128(5-6), pp.905-907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2007.11.030

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desvitrification on an oxyfluoride glass doped with Tm 3+ and Yb 3+ ions under Ar laser irradiation

González-Pérez, S. ; Martín, I.R. ; Lahoz, F. ; Jaque, D. ; Haro-González, P. ; Capuj, N.

Journal of Luminescence, 2008, Vol.128(5), pp.905-907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2007.11.030

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increase of the blue upconversion emission in YAG:Tm 3+ nanopowders by codoping with Yb 3+ ions

Haro-González, P. ; Martín, I.R. ; González-Pérez, S. ; Liu, M. ; Wang, S.W. ; Capuj, N. ; Lahoz, F.

Journal of Luminescence, 2008, Vol.128(5), pp.924-926 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2007.11.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Er 3+ and Yb 3+ doping on structural and non-linear optical properties of LiNaSO 4

Palmero, I.C. ; González-Silgo, C. ; Torres, M.E. ; Marrero-López, D. ; Rivera-López, Fernando ; Haro-González, P. ; Solans, X.

Journal of Luminescence, 2008, Vol.128(5), pp.1025-1028 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2007.11.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical properties of Er 3+-doped strontium barium niobate nanocrystals obtained by thermal treatment in glass

Haro-González, P. ; Lahoz, F. ; González-Platas, J. ; Cáceres, J.M. ; González-Pérez, S. ; Marrero-López, D. ; Capuj, N. ; Martín, I.R.

Journal of Luminescence, 2008, Vol.128(5), pp.908-910 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2313 ; DOI: 10.1016/j.jlumin.2007.12.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Haro-González, P
  2. Haro-Gonzalez, P
  3. Martín, I.R
  4. Martin, IR
  5. Lahoz, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...