skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 213  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal of Documentation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countering method bias in questionnaire-based user studies

Gorrell, Genevieve ; Ford, Nigel ; Madden, Andrew ; Holdridge, Peter ; Eaglestone, Barry

Journal of Documentation, 26 April 2011, Vol.67(3), pp.507-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220411111124569

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting user studies and information needs

Wilson, T.D

Journal of Documentation, 01 November 2006, Vol.62(6), pp.680-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410610714912

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On user studies and information needs

Wilson, T.D

Journal of Documentation, 01 November 2006, Vol.62(6), pp.658-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410610714895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users, user studies and human information behaviour

Bawden, David

Journal of Documentation, 01 November 2006, Vol.62(6), pp.671-679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410610714903

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual misfits in e-mail-based current-awareness interaction

Attfield, Simon ; Blandford, Ann

Journal of Documentation, 18 January 2011, Vol.67(1), pp.33-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220411111105443

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental models of the bibliographic universe. Part 2: comparison task and conclusions

Jan Pisanski ; Maja Žumer

Journal of Documentation, 2010, Vol.66(5), p.668-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220411011066781

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON USER STUDIES AND INFORMATION NEEDS

Wilson, T.D

Journal of Documentation, 01 January 1981, Vol.37(1), pp.3-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/eb026702

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabled backchannel: conference Twitter use by digital humanists

Ross, C ; Terras, M ; Warwick, C ; Welsh, A

Journal of Documentation, 08 March 2011, Vol.67(2), pp.214-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220411111109449

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User verification of the FRBR conceptual model

Jan Pisanski ; Maja Žumer

Journal of Documentation, 2012, Vol.68(4), p.582-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220411211239129

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On designing an oral history search system

Walker, Iain ; Halvey, Martin

Journal of Documentation, 09 October 2017, Vol.73(6), pp.1281-1298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-10-2016-0121

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental models of the bibliographic universe. Part 1: mental models of descriptions

Jan Pisanski ; Maja Žumer

Journal of Documentation, 2010, Vol.66(5), p.643-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220411011066772

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User conceptualizations of derivative relationships in the bibliographic universe

Tallerås, Kim ; Dahl, Jørn Helge B ; Pharo, Nils

Journal of Documentation, 09 July 2018, Vol.74(4), pp.894-916 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-10-2017-0139

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived outcomes of public libraries in Finland, Norway and the Netherlands

Vakkari, Pertti ; Aabø, Svanhild ; Audunson, Ragnar ; Huysmans, Frank ; Oomes, Marjolein

Journal of Documentation, 2014, Vol.70(5), pp.927-944 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220418 ; E-ISSN: 17587379 ; DOI: 10.1108/JD-06-2013-0072

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does place affect user engagement and understanding?

Cocciolo, Anthony ; Rabina, Debbie

Journal of Documentation, 11 January 2013, Vol.69(1), pp.98-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220411311295342

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet use increases the odds of using the public library

Vakkari, Pertti

Journal of Documentation, 31 August 2012, Vol.68(5), pp.618-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220411211256003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A classification scheme for content analyses of YouTube video comments

Madden, Amy ; Ruthven, Ian ; Mcmenemy, David

Journal of Documentation, 02 September 2013, Vol.69(5), pp.693-714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-06-2012-0078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived self-efficacy and interactive video retrieval

Albertson, Dan ; Ju, Boryung

Journal of Documentation, 12 September 2016, Vol.72(5), pp.832-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-09-2015-0109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking by geoscientists: an update on Bichteler and Ward (1989)

Alstad, Knut ; Hertzum, Morten

Journal of Documentation, 12 March 2018, Vol.74(2), pp.447-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-07-2017-0114

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the information behaviour of users of Welsh Newspapers Online through web log analysis

Gooding, Paul

Journal of Documentation, 14 March 2016, Vol.72(2), pp.232-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-10-2014-0149

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A feminist information engagement framework for gynecological cancer patients

Westbrook, Lynn ; Fourie, Ina

Journal of Documentation, 13 July 2015, Vol.71(4), pp.752-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-09-2014-0124

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 213  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (15)
 2. 1979đến1987  (20)
 3. 1988đến1999  (14)
 4. 2000đến2008  (72)
 5. Sau 2008  (92)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (211)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hjørland, Birger
 2. Žumer, Maja
 3. Vakkari, Pertti
 4. Zumer, Maja
 5. Savolainen, Reijo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...