skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 626  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Democracy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ETHNIC POWER SHARING: THREE BIG PROBLEMS

Horowitz, Donald

Journal of Democracy, Apr 2014, Vol.25(2), pp.5-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2014.0020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UKRAINE'S RADICAL RIGHT

Shekhovtsov, Anton ; Umland, Andreas

Journal of Democracy, Jul 2014, Vol.25(3), pp.58-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POPULISM, PLURALISM, AND LIBERAL DEMOCRACY

Plattner, Marc

Journal of Democracy, Jan 2010, Vol.21(1), pp.81-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.0.0154

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE CRISIS OF LIBERALISM

Manent, Pierre

Journal of Democracy, Jan 2014, Vol.25(1), pp.131-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2014.0008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facing upto the democratic recession

Diamond, Larry

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(1), pp.141-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kenya's new constitution

Kramon, Eric ; Posner, Daniel N.

Journal of Democracy, April, 2011, Vol.22(2), p.89-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAURITIUS: PARADISE RECONSIDERED

Kasenally, Roukaya

Journal of Democracy, Apr 2011, Vol.22(2), pp.160-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2011.0023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JORDAN VOTES: ELECTION OR SELECTION?

Lust, Ellen ; Hourani, Sami

Journal of Democracy, Apr 2011, Vol.22(2), pp.119-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2011.0032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIBERALISM'S FAILURE TO DELIVER

Krastev, Ivan

Journal of Democracy, Jan 2016, Vol.27(1), pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROM THE G-8 TO THE G-20

Plattner, Marc

Journal of Democracy, Jan 2011, Vol.22(1), pp.31-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN AUTOPSY OF MANAGED DEMOCRACY

Krastev, Ivan ; Holmes, Stephen

Journal of Democracy, Jul 2012, Vol.23(3), pp.33-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PATTERNS OF HISTORY

Fukuyama, Francis

Journal of Democracy, Jan 2012, Vol.23(1), pp.14-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REFLECTIONS ON "GOVERNANCE"

Plattner, Marc

Journal of Democracy, Oct 2013, Vol.24(4), pp.17-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HINDU NATIONALISM IN POWER?

Varshney, Ashutosh

Journal of Democracy, Oct 2014, Vol.25(4), pp.34-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2014.0071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE HOUSE THAT YANUKOVYCH BUILT

Kudelia, Serhiy

Journal of Democracy, Jul 2014, Vol.25(3), pp.19-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2014.0039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GETTING MAJORITARIANISM RIGHT

Meisburger, Timothy

Journal of Democracy, Jan 2012, Vol.23(1), pp.155-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORESEEING THE UNFORESEEABLE

Nathan, Andrew

Journal of Democracy, Jan 2013, Vol.24(1), pp.20-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2013.0012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLITICS IN CRISIS?

Hassner, Pierre

Journal of Democracy, Oct 2012, Vol.23(4), pp.150-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRISIS AND TRANSITION, BUT NOT DECLINE

Schmitter, Philippe

Journal of Democracy, Jan 2015, Vol.26(1), pp.32-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2015.0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GEORGIAN DEMOCRACY: SEIZING OR LOSING THE CHANCE?

Fairbanks, Charles

Journal of Democracy, Jan 2014, Vol.25(1), pp.154-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2014.0014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 626  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (54)
 2. 2006đến2008  (142)
 3. 2009đến2011  (134)
 4. 2012đến2015  (173)
 5. Sau 2015  (123)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (614)
 2. Bình xét khoa học  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Ganguly, Sumit
 3. Diamond, Larry
 4. Plattner, Marc
 5. Plattner, Marc F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...