skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Chủ đề: Mothers xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Comparative Family Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's and Children's Activity Profiles: A Comparison of Time Allocation and Time Allocation Methods

Messer, Ellen ; Bloch, Marianne

Journal of Comparative Family Studies, 1 October 1985, Vol.16(3), pp.329-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472328 ; E-ISSN: 19299850

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Causal Interpretation of the Effect of Mother's Education and Employment Status on Parental Decision-Making Role Patterns in the Korean Family

Lee Kim, On-Jook ; Kim, Kyong-Dong

Journal of Comparative Family Studies, 1 April 1977, Vol.8(1), pp.117-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472328 ; E-ISSN: 19299850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Aspirations of Lower Class Black Mothers

Jackson, Roberta H.

Journal of Comparative Family Studies, 1 October 1975, Vol.6(2), pp.171-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472328 ; E-ISSN: 19299850

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...