skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Experimental Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beta 2-microglobulin-dependent T cells are dispensable for allergen-induced T helper 2 responses

Zhang, Y ; Rogers, K H ; Lewis, D B

The Journal of experimental medicine, 01 October 1996, Vol.184(4), pp.1507-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1007 ; PMID: 8879221 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation by chemokines of circulating dendritic cell precursors, and the formation of portal tract-associated lymphoid tissue, in a granulomatous liver disease

Yoneyama, H ; Matsuno, K ; Zhang, Y ; Murai, M ; Itakura, M ; Ishikawa, S ; Hasegawa, G ; Naito, M ; Asakura, H ; Matsushima, K

The Journal of experimental medicine, 01 January 2001, Vol.193(1), pp.35-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1007 ; PMID: 11136819 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interferon gamma stabilizes the T helper cell type 1 phenotype

Zhang, Y ; Apilado, R ; Coleman, J ; Ben-Sasson, S ; Tsang, S ; Hu-Li, J ; Paul, W E ; Huang, H

The Journal of experimental medicine, 16 July 2001, Vol.194(2), pp.165-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1007 ; PMID: 11457891 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aberrant high expression of B lymphocyte chemokine (BLC/CXCL13) by C11b+CD11c+ dendritic cells in murine lupus and preferential chemotaxis of B1 cells towards BLC

Ishikawa, S ; Sato, T ; Abe, M ; Nagai, S ; Onai, N ; Yoneyama, H ; Zhang, Y ; Suzuki, T ; Hashimoto, S ; Shirai, T ; Lipp, M ; Matsushima, K

The Journal of experimental medicine, 18 June 2001, Vol.193(12), pp.1393-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1007 ; PMID: 11413194 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nf1 regulates hematopoietic progenitor cell growth and ras signaling in response to multiple cytokines

Zhang, Y Y ; Vik, T A ; Ryder, J W ; Srour, E F ; Jacks, T ; Shannon, K ; Clapp, D W

The Journal of experimental medicine, 01 June 1998, Vol.187(11), pp.1893-902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1007 ; PMID: 9607929 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of leukotrienes in airway inflammation in a mouse model of asthma

Henderson, W R ; Lewis, D B ; Albert, R K ; Zhang, Y ; Lamm, W J ; Chiang, G K ; Jones, F ; Eriksen, P ; Tien, Y T ; Jonas, M ; Chi, E Y

The Journal of experimental medicine, 01 October 1996, Vol.184(4), pp.1483-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1007 ; PMID: 8879219 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Matsushima, K
  3. Ishikawa, S
  4. Lewis, D B
  5. Yoneyama, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...