skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Boeddeker, Norbert xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Experimental Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goal seeking in honeybees: matching of optic flow snapshots?(Author abstract)(Report)

Dittmar, Laura ; Sturzl, Wolfgang ; Baird, Emily ; Boeddeker, Norbert ; Egelhaaf, Martin

Journal of Experimental Biology, Sept 1, 2010, Vol.213(17), p.2913(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0949

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dittmar, Laura
  2. Dittmar, L
  3. Stuerzl, Wolfgang
  4. Sturzl, W.
  5. Boeddeker, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...