skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Tumor Cells, Cultured xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Clinical Investigation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruption of p53 in human cancer cells alters the responses to therapeutic agents

Bunz, F ; Hwang, P M ; Torrance, C ; Waldman, T ; Zhang, Y ; Dillehay, L ; Williams, J ; Lengauer, C ; Kinzler, K W ; Vogelstein, B

The Journal of clinical investigation, August 1999, Vol.104(3), pp.263-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9738 ; PMID: 10430607 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thrombomodulin modulates growth of tumor cells independent of its anticoagulant activity

Zhang, Y ; Weiler-Guettler, H ; Chen, J ; Wilhelm, O ; Deng, Y ; Qiu, F ; Nakagawa, K ; Klevesath, M ; Wilhelm, S ; Böhrer, H ; Nakagawa, M ; Graeff, H ; Martin, E ; Stern, D M ; Rosenberg, R D ; Ziegler, R ; Nawroth, P P

The Journal of clinical investigation, 01 April 1998, Vol.101(7), pp.1301-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9738 ; PMID: 9525972 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Nakagawa, M
  3. Waldman, T
  4. Nakagawa, K
  5. Rosenberg, R D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...