skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Nhan đề tạp chí: Jom-Journal Of The Minerals Metals &Amp; Materials Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The thermodynamic modeling of multicomponent phase equilibria

Kattner, Ursula

JOM, Dec 1997, Vol.49(12), p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear programming in process modeling and design

Tortorelli, Daniel ; Michaleris, Panagiotis

JOM, Mar 2003, Vol.55(3), p.46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The intelligent supervisory control of submerged-arc furnaces

Reuter, Markus ; Pretorius, Carla ; West, Chloë ; Dixon, Peter ; Oosthuizen, Morné

JOM, 1996, Vol.48(12), pp.49-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/BF03223269

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production-scale molecular beam epitaxy for high-frequency applications

Bruni, Frank ; Nuyen, Linh

JOM, Aug 1998, Vol.50(8), p.34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges to developing and producing MMCs for space applications

Kunze, Joseph ; Bampton, Clifford

JOM, Apr 2001, Vol.53(4), p.22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A networked research program for aluminum production and transformation

Bui, R ; Charette, A ; Fafard, M ; Paray, F

JOM, May 2003, Vol.55(5), p.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...