skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.612  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Middle East Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREFACE: RELOCATING ARAB NATIONALISM

Wien, Peter

International Journal of Middle East Studies, 2011, Vol.43(2), pp.203-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S002074381100002X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPROPRIATING THE MASSES: FOLKLORE STUDIES, ETHNOGRAPHY, AND INTERWAR IRANIAN NATIONALISM

Vejdani, Farzin

International Journal of Middle East Studies, Aug 2012, Vol.44(3), pp.507-526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S002074381200044X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALGERIAN NATIONALISM, ZIONISM, AND FRENCH LAÃCITÉ: A HISTORY OF ETHNORELIGIOUS NATIONALISMS AND DECOLONIZATION

Shepard, Todd

International Journal of Middle East Studies, Aug 2013, Vol.45(3), pp.445-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743813000421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEDIA-CAPITALISM: COLLOQUIAL MASS CULTURE AND NATIONALISM IN EGYPT, 1908–18

Fahmy, Ziad

International Journal of Middle East Studies, 2010, Vol.42(1), pp.103a-103a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743809990833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE LONG AND INTRICATE FUNERAL OF YASIN AL-HASHIMI: PAN-ARABISM, CIVIL RELIGION, AND POPULAR NATIONALISM IN DAMASCUS, 1937

Wien, Peter

International Journal of Middle East Studies, 2011, Vol.43(2), pp.271-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743811000067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPROPRIATING THE MASSES: FOLKLORE STUDIES, ETHNOGRAPHY, AND INTERWAR IRANIAN NATIONALISM

Vejdani, Farzin

International Journal of Middle East Studies, 2012, Vol.44(3), pp.507-526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S002074381200044X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATIONAL SOCKS AND THE ???NYLON WOMAN???: MATERIALITY, GENDER, AND NATIONALISM IN TEXTILE MARKETING IN SEMICOLONIAL EGYPT, 1930???56

Reynolds, Nancy Y

International Journal of Middle East Studies, 2011, Vol.43(1), pp.49-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743810001194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TENSIONS OF NATIONALISM: THE MZABI STUDENT MISSIONS IN TUNIS AND THE POLITICS OF ANTICOLONIALISM

Ghazal, Amal N

International Journal of Middle East Studies, 2015, Vol.47(1), pp.47-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743814001445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ohter frontiers of Arab nationalism: Ibadis, Berbers and the Arabist-Salafi press in their interwar period

Ghazal, Amal N.

International Journal of Middle East Studies, Feb, 2010, Vol.42(1), p.105-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE OTHER FRONTIERS OF ARAB NATIONALISM: IBADIS, BERBERS, AND THE ARABIST-SALAFI PRESS IN THE INTERWAR PERIOD

Ghazal, Amal N

International Journal of Middle East Studies, 2010, Vol.42(1), pp.122a-122a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743809990845

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Afghanistan

Hyman, Anthony

International Journal of Middle East Studies, 1 May 2002, Vol.34(2), pp.299-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RESPONSE TO BRUCE MASTERS’ REVIEW OF MUSLIM–CHRISTIAN RELATIONS IN LATE OTTOMAN PALESTINE: WHERE NATIONALISM AND RELIGION INTERSECT ( IJMES 49 [2017]: 191–93)

Freas, Erik E

International Journal of Middle East Studies, 2018, Vol.50(1), pp.171-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743817001179

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorizing Arab nationalism

Choueiri, Youssef M.

International Journal of Middle East Studies, Feb, 2009, Vol.41(1), p.13-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pensée 2: Theorizing Arab Nationalism

Choueiri, Youssef M

International Journal of Middle East Studies, 2009, Vol.41(1), pp.13-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743808090053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDITORIAL FOREWORD; The Slaps Felt around the Arab World: Family and National Melodrama in Two Nasser-Era Musicals; Media-Capitalism: Colloquial Mass Culture and Nationalism in Egypt, 1908-18; The Slaps Felt around the Arab World: Family and National Melodrama in Two Nasser-Era Musicals; Media-Capitalism: Colloquial Mass Culture and Nationalism in Egypt, 1908-18

Baron, Beth ; Pursley, Sara

International Journal of Middle East Studies, Nov 2012, Vol.44(4), pp.619-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743812001213

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

do comparative and regional studies of nationalism intersect?

Behar, Moshe

international journal of middle east studies, 2005, Vol.37(4), pp.587-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/s0020743805052219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

''Arab nationalism'': has a new framework emerged?

Gelvin, James L.

International Journal of Middle East Studies, Feb, 2009, Vol.41(1), p.10-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTICULTURALISM, NATIONALISM, AND THE POLITICS OF THE ISRAELI CITY

Yacobi, Haim ; Tzfadia, Erez;

International Journal of Middle East Studies, 2009, Vol.41(2), pp.307b-307b [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S002074380909103X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATIONALISM IN PRE-MODERN GUISE: THE DISCOURSE ON HADHAR AND BADU IN KUWAIT

Longva, Anh Nga

International Journal of Middle East Studies, 2006, Vol.38(2), pp.171-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743806412307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Colonial Legacy in the Middle East and Central Asia: Introduction

Kandiyoti, Deniz

International Journal of Middle East Studies, 1 May 2002, Vol.34(2), pp.189-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.612  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.575)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (119)
 2. 1980đến1989  (211)
 3. 1990đến1999  (328)
 4. 2000đến2010  (626)
 5. Sau 2010  (328)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (902)
 2. Bài báo  (708)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.574)
 2. French  (10)
 3. German  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Karpat, Kemal H.
 2. Bashkin, Orit
 3. Olson, Robert
 4. Smith, Charles D.
 5. Reid, Donald Malcolm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...