skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 229  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Human Rights xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The complexities of minority rights in the European Union

Arias, Aimee Kanner ; Gurses, Mehmet

The International Journal of Human Rights, 01 February 2012, Vol.16(2), p.321-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2011.560839

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union political conditionality and minority rights: compliance in Bulgaria and Romania

Ibryamova, Nuray

The International Journal of Human Rights, 01 March 2013, Vol.17(3), p.350-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2012.739379

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational networks and United Nations human rights structural change: the future of indigenous and minority rights

Sargent, Sarah

The International Journal of Human Rights, 01 January 2012, Vol.16(1), p.123-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2011.622126

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethnification and nationalisation of religion in the post-Soviet Georgian nation-state building process: a source of discrimination and minority rights violations?

Aydıngün, Ayşegül

The International Journal of Human Rights, 01 December 2013, Vol.17(7-8), p.810-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2013.859136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shared values of Singapore: sexual minority rights as Singaporean value

Chan, Phil C.W.

The International Journal of Human Rights, 01 June 2009, Vol.13(2-3), p.279-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980902758150

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making rights real? Minority and gender provisions and power-sharing arrangements

Sriram, Chandra Lekha

The International Journal of Human Rights, 01 February 2013, Vol.17(2), p.275-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2013.752947

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shared Values of Singapore: Sexual Minority Rights as Singaporean Value

Chan, Phil C.W.

The International Journal of Human Rights, 2009, Vol.13(2-3), pp.279-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-Muslims in the Islamic state: Majority rule and minority rights

Berween, Mohamed

The International Journal of Human Rights, 01 June 2006, Vol.10(2), p.91-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980600608350

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Making of Minority Rights Norms in the Context of EU Enlargement: The Czech Republic and the Roma

Swimelar, Safia

The International Journal of Human Rights, 01 September 2008, Vol.12(4), p.505-527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802204701

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power-sharing and human rights law

Bell, Christine

The International Journal of Human Rights, 01 February 2013, Vol.17(2), p.204-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2013.752943

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against integration, for human rights

Xanthaki, Alexandra

The International Journal of Human Rights, 17 August 2016, Vol.20(6), p.815-838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2016.1173402

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU membership conditionality in promoting acceptance of peremptory human rights norms: a case study in Albania considering public opinion

Peshkopia, Ridvan ; Konjufca, Drin ; Salihu, Erblin ; Lika, Jonida

The International Journal of Human Rights, 26 November 2018, Vol.22(10), p.1355-1376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2018.1556904

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The plight of Romanian social protection: addressing the vulnerabilities and well-being in Romanian Roma families

Roth, Maria ; Toma, Stefánia

The International Journal of Human Rights, 18 August 2014, Vol.18(6), p.714-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2014.944813

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Same-Sex Marriage/Constitutionalism and their Centrality to Equality Rights in Hong Kong: A Comparative–Socio-Legal Appraisal

Chan, Phil C. W.

The International Journal of Human Rights, 01 March 2007, Vol.11(1-2), p.33-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980601176274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keeping up with (which) Joneses: a critique of constitutional comparativism in Hong Kong and its implications for rights development

Chan, Phil C.W.

The International Journal of Human Rights, 01 June 2009, Vol.13(2-3), p.307-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980902758168

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does European human rights law matter? Implementation and domestic impact of Strasbourg Court judgments on minority-related policies

Anagnostou, Dia

The International Journal of Human Rights, 01 September 2010, Vol.14(5), p.721-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980903205417

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual minorities and human rights in Japan: an historical perspective

Mclelland, Mark ; Suganuma, Katsuhiko

The International Journal of Human Rights, 01 June 2009, Vol.13(2-3), p.329-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980902758176

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No, it is not just a phase: An adolescent's right to sexual minority identity under the United Nations Convention on the rights of the child

Chan, Phil C.W.

The International Journal of Human Rights, 01 June 2006, Vol.10(2), p.161-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980600608590

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No, it is not just a Phase: An Adolescent’s Right to Sexual Minority Identity under the United Nations Convention on the Rights of the Child

Chan, Phil C.W.

The International Journal of Human Rights, 2006, Vol.10(2), pp.161-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LGBT rights versus Asian values: de/re-constructing the universality of human rights

Lee, Po-Han

The International Journal of Human Rights, 02 October 2016, Vol.20(7), p.978-992 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2016.1192537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 229  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (18)
 2. 2008đến2009  (43)
 3. 2010đến2011  (58)
 4. 2012đến2014  (61)
 5. Sau 2014  (49)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (228)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chan, Phil C.W
 2. Chan, Phil
 3. Chan, P.C.W.
 4. Peshkopia, Ridvan
 5. Heinze, Eric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...