skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Comparative Sociology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. The Caste Controversy in Comparative Perspective: India and the United States

Das, Man Singh ; Gene Acuff, F

International Journal of Comparative Sociology, March 1970, Vol.11(1), pp.48-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071527001100104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3. An Indian Dilemma

Schusky, Ernest L

International Journal of Comparative Sociology, 1970, Vol.11(1), pp.58-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; E-ISSN: 1745-2554 ; DOI: 10.1163/156854270X00066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Darwinian Theory of Ethnicity, "Race," and Nationality

Wallace, Walter L.

International Journal of Comparative Sociology, 2000, Vol.41(2), pp.147-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of French Canadian Kinship1

Piddington, Ralph

International Journal of Comparative Sociology, March 1961, Vol.2(1), pp.3-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071526100200102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Marston, Wilfred G.

International Journal of Comparative Sociology, 1968, Vol.9(2), pp.154-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Sharlin, Shlomo A.

International Journal of Comparative Sociology, 1998, Vol.39(4), pp.398-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Gill, Gurjeet K.

International Journal of Comparative Sociology, 1998, Vol.39(3), pp.315-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Li, Wen L.

International Journal of Comparative Sociology, 1971, Vol.12(4), pp.287-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Cytrynbaum, Solomon

International Journal of Comparative Sociology, 1962, Vol.3(1), pp.156-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOOK REVIEWS

Wang, Liya

International Journal of Comparative Sociology, 2000, Vol.41(2), pp.245-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational and Economic Reforms, Gender Equity, and Access to Schooling in Africa

Assie - Lumumba, N'Dri Therese

International Journal of Comparative Sociology, 2000, Vol.41(1), pp.89-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnocentrism, Nationalism and Social Change

Smith, Anthony D

International Journal of Comparative Sociology, 1972, Vol.13(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; E-ISSN: 1745-2554 ; DOI: 10.1163/156854272X00019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Pay in Taiwan

Marsh, Robert M

International Journal of Comparative Sociology, 1998, Vol.39(3), pp.115-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; E-ISSN: 1745-2554 ; DOI: 10.1163/156854298X00318

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Pay in Taiwan

Marsh, Robert M

International Journal of Comparative Sociology, 1998, Vol.39(1), pp.115-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; E-ISSN: 1745-2554 ; DOI: 10.1163/002071598X00080

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jus Sanguinis in Japan

Kashiwazaki, Chikako

International Journal of Comparative Sociology, 1998, Vol.39(3), pp.278-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; E-ISSN: 1745-2554 ; DOI: 10.1163/156854298X00417

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and Related Attitudes: An International Comparison among University Students

Williamson, Robert C

International Journal of Comparative Sociology, June 1970, Vol.11(2), pp.130-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071527001100203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neoliberal Economic Reforms and Workers of the Third World at the End of the Second Millennium of the Christian Era

Bagchi, Amiya Kumar

International Journal of Comparative Sociology, March 2000, Vol.41(1), pp.71-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071520004100105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes and News

Dufty, N. F.;

International Journal of Comparative Sociology, March 1963, Vol.4(1), pp.74-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071526300400108

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics of Constitutional Reforms and Democratization in Africa

Ihonvbere, Julius O

International Journal of Comparative Sociology, March 2000, Vol.41(1), pp.9-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071520004100102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postmodernity and Family Theory

Noble, Trevor

International Journal of Comparative Sociology, September 1998, Vol.39(3), pp.257-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071529803900301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marsh, Robert M
  2. Caplow, Theodore
  3. Bagchi, Amiya Kumar
  4. Assié-Lumumba, N'Dri Thérèse
  5. Singham, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...