skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal Of Obesity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘I just can’t help myself’: effects of food-cue exposure in overweight and lean individuals

Ferriday , D. ; Brunstrom , J.M.

International journal of obesity : journal of the International Association for the Study of Obesity, 2011, Vol.35(1), pp.142-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-0565

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attachment anxiety, disinhibited eating, and body mass index in adulthood

Wilkinson , L.L. ; Rowe , A.C. ; Bishop , R.J. ; Brunstrom , J.M.

International journal of obesity : journal of the International Association for the Study of Obesity, 2010, Vol.34(9), pp.1442-1445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-0565

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brunstrom , J.M.
  2. Brunstrom, J M
  3. J M Brunstrom
  4. Brunstrom, J
  5. Ferriday, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...