skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Nhan đề tạp chí: Indian Heart Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of cardiac signals using discrete wavelet transform with MATLAB graphical user interface

John, Agnes Aruna ; Subramanian, Aruna Priyadharshni ; Jaganathan, Saravana Kumar ; Sethuraman, Balasubramanian

Indian Heart Journal, November-December 2015, Vol.67(6), pp.549-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-4832 ; DOI: 10.1016/j.ihj.2015.07.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value of interactive scanning for improving the outcome of new-learners in transcontinental tele-echocardiography (VISION-in-Tele-Echo) study

Bansal, Manish ; Singh, Shaanemeet ; Maheshwari, Puneet ; Adams, David ; Mcculloch, Marti L ; Dada, Tanuj ; Sengupta, Shantanu P ; Kasliwal, Ravi R ; Pellikka, Patricia A ; Sengupta, Partho P

Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography, January 2015, Vol.28(1), pp.75-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1097-6795 ; PMID: 25306222 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.echo.2014.09.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra- and inter-operator reproducibility of automated cloud-based carotid lumen diameter ultrasound measurement

Saba, Luca ; Banchhor, Sumit K. ; Araki, Tadashi ; Viskovic, Klaudija ; Londhe, Narendra D. ; Laird, John R. ; Suri, Harman S. ; Suri, Jasjit S.

Indian Heart Journal, September-October 2018, Vol.70(5), pp.649-664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-4832 ; DOI: 10.1016/j.ihj.2018.01.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcculloch, Marti L
  2. Adams, David
  3. Kasliwal, Ravi R
  4. Sengupta, Shantanu P
  5. Suri, Jasjit S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...