skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Nhan đề tạp chí: ISEAS Publishing ebook Package Backlist 2000-2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Migration and Diversity in Asian Contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and Diversity in Asian Contexts

Lai, Ah Eng

E-ISBN 9789814380461 ; E-ISBN 9789814380478

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Regional Outlook Forum 2008 summary report.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Outlook Forum 2008 summary report.

Institute of Southeast Asian Studies;

E-ISBN 9789812307927 ; E-ISBN 9789812307934 ; E-ISBN 9812307923

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Vietnamese health care system in change a policy network analysis of a Southeast Asian welfare regime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Vietnamese health care system in change a policy network analysis of a Southeast Asian welfare regime

Priwitzer, Kerstin

E-ISBN 9789814345682 ; E-ISBN 9789814345699

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Cambodia progress and challenges since 1991
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambodia progress and challenges since 1991

Sothirak, Pou

E-ISBN 9789814379823 ; E-ISBN 9789814379830

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Political reform in Indonesia after Soeharto
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political reform in Indonesia after Soeharto

Crouch, Harold A

E-ISBN 9789812309204 ; E-ISBN 9789812309211 ; E-ISBN 9789812309217 ; E-ISBN 9812309209

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Cambodian economy charting the course of a brighter future : a survey of progress, problems and prospects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambodian economy charting the course of a brighter future : a survey of progress, problems and prospects

Hang, Chuon Naron

E-ISBN 9789814311601 ; E-ISBN 9789814380201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Indonesia rising the repositioning of Asia’s third giant.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia rising the repositioning of Asia’s third giant.

Reid, Anthony J S;

E-ISBN 9789814380393 ; E-ISBN 9789814380409 ; E-ISBN 9789814380416

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Getting a dial tone telecommunications liberalisation in Malaysia and the Philippines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting a dial tone telecommunications liberalisation in Malaysia and the Philippines

Salazar, Lorraine Carlos

E-ISBN 9789812303813 ; E-ISBN 9789812303820 ; E-ISBN 9789812305664 ; E-ISBN 9812303812

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Catching the wind Penang in a rising Asia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catching the wind Penang in a rising Asia.

Hutchinson, Francis E. ;Saravanamuttu, Johan;

E-ISBN 9789814379878 ; E-ISBN 9789814414357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Attitudes and awareness towards ASEAN findings of a ten-nation survey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes and awareness towards ASEAN findings of a ten-nation survey

Thompson, Eric C

E-ISBN 9789812308696 ; E-ISBN 9789812308702 ; E-ISBN 9812308695

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Vietnamese city in transition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Vietnamese city in transition

Gubry, Patrick ;Castiglioni, Franck ;Cusset, Jean-Michel ;Thieng, Nguyen Thi ;Huong, Pham Thuy;

E-ISBN 9789812308252 ; E-ISBN 9789812308269 ; E-ISBN 9812308253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Nowhere to hide the great financial crisis and challenges for Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nowhere to hide the great financial crisis and challenges for Asia

Lim, Mah Hui

E-ISBN 9789814279734 ; E-ISBN 9789814279741 ; E-ISBN 9814279730

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Beyond the myth Indian business communities in Singapore
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the myth Indian business communities in Singapore

Bhattacharya, Jayati

E-ISBN 9789814311366 ; E-ISBN 9789814311373 ; E-ISBN 9789814345279

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The environments of the poor in southeast Asia, East Asia, and the Pacific
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The environments of the poor in southeast Asia, East Asia, and the Pacific

Ananta, Aris ;Bauer, Armin ;Thant, Myo;

E-ISBN 9789814517997 ; E-ISBN 9789814519007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Architects of Growth? sub-national governments and industrialization in Asia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architects of Growth? sub-national governments and industrialization in Asia.

Hutchinson, Francis E.;

E-ISBN 9789814414531 ; E-ISBN 9789814414548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Offshore asia maritime interactions in eastern asia before steamships.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Offshore asia maritime interactions in eastern asia before steamships.

Kayoko, Fujita ;Shiro, Momoki ;Reid, Anthony;

E-ISBN 9789814311779 ; E-ISBN 9789814311786

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Greater Mekong subregion from geographical to socio-economic integration.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greater Mekong subregion from geographical to socio-economic integration.

Shrestha, Omkar Lal ;Chongvilaivan, Aekapol;

E-ISBN 9789814379687 ; E-ISBN 9789814379694

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Poverty and global recession in Southeast Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty and global recession in Southeast Asia

Ananta, Aris ;Barichello, Richard;

E-ISBN 9789814311199 ; E-ISBN 9789814311205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Engaging East Asian integration states, markets and the movement of people.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging East Asian integration states, markets and the movement of people.

Shiraishi, Takashi ;Okamoto, Jiro;

E-ISBN 9789814380287 ; E-ISBN 9789814380294

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2009  (2)
 3. 2010đến2010  (3)
 4. 2011đến2012  (8)
 5. Sau 2012  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Institute Of Southeast Asian Studies
 2. Reid, Anthony
 3. Ananta, Aris
 4. Hutchinson, Francis E.
 5. Chongvilaivan, Aekapol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...