skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: IDEAS Working Paper Series from RePEc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and Growth Volatility: Exploring the Links

Chatterjee, Partha

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Stochastic Dynamic Model of Trade and Growth: Convergence and Diversi?cation

Chatterjee, Partha

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Stochastic Dynamic Model of Trade and Growth: Convergence and Diversification

Chatterjee, Partha

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Average Growth Rate and Volatility Related?

Chatterjee, Partha

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2006

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence in a Stochastic Dynamic Heckscher-Ohlin Model

Chatterjee, Partha

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...