skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Nhan đề tạp chí: Human Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Common Denominator: The Reception and Impact of Berger and Luckmann’s The Social Construction of Reality

Knoblauch, Hubert ; Wilke, René

Human Studies, 2016, Vol.39(1), pp.51-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-8548 ; E-ISSN: 1572-851X ; DOI: 10.1007/s10746-016-9387-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting the Cultural Dope

Lynch, Michael

Human Studies, 2012, Vol.35(2), pp.223-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-8548 ; E-ISSN: 1572-851X ; DOI: 10.1007/s10746-012-9227-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On “Interactional Semantics” and Problems of Meaning

Maynard, Douglas

Human Studies, 2011, Vol.34(2), pp.199-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-8548 ; E-ISSN: 1572-851X ; DOI: 10.1007/s10746-011-9188-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Latour’s Social Theory and Theory of Society, and His Contribution to Saving the World

Lindemann, Gesa

Human Studies, 2011, Vol.34(1), pp.93-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-8548 ; E-ISSN: 1572-851X ; DOI: 10.1007/s10746-011-9178-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossing the Finite Provinces of Meaning. Experience and Metaphor

Sebald, Gerd

Human Studies, 2011, Vol.34(4), pp.341-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-8548 ; E-ISSN: 1572-851X ; DOI: 10.1007/s10746-011-9196-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Honoring (Recollecting) Our Memory of Peter McHugh as Social Theorist

Colburn, Kenneth ; Moore, Mary

Human Studies, 2010, Vol.33(2), pp.271-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-8548 ; E-ISSN: 1572-851X ; DOI: 10.1007/s10746-010-9151-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Documentary Meaning to Documentary Method: A Preliminary Comment on the Third Chapter of Harold Garfinkel’s Studies in Ethnomethodology

Schüttpelz, Erhard

Human Studies, Sep 2019, Vol.42(2), pp.221-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01638548 ; E-ISSN: 1572851X ; DOI: 10.1007/s10746-019-09512-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy's Real-World Consequences for Deaf People: Thoughts on Iconicity, Sign Language and Being Deaf

Thoutenhoofd, Ernst

Human Studies, 2000, Vol.23(3), pp.261-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-8548 ; E-ISSN: 1572-851X ; DOI: 10.1023/A:1005636725734

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2010  (1)
  2. 2010đến2010  (1)
  3. 2011đến2011  (3)
  4. 2012đến2016  (2)
  5. Sau 2016  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...