skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Norwegian Open Research Archives (NORA) xóa Chủ đề: Diet xóa Cơ sở dữ liệu: BioMed Central xóa Nhan đề tạp chí: Health and quality of life outcomes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of oral health-related quality of life among Sudanese schoolchildren using Child-OIDP inventory

Nurelhuda, Nazik ; Ahmed, Mutaz ; Trovik, Tordis ; Åstrøm, Anne

Health and Quality of Life Outcomes, 2010, Vol.8, p.152 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14777525 ; DOI: 10.1186/1477-7525-8-152

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nurelhuda, Nazik Mostafa
  2. Astrom, An
  3. Ahmed, Mutaz
  4. Ahmed, Mutaz F
  5. Trovik, Tordis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...