skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Berriman, Matthew xóa Nhan đề tạp chí: Genome research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole genome sequencing of multiple Leishmania donovani clinical isolates provides insights into population structure and mechanisms of drug resistance

Downing, Tim ; Imamura, Hideo ; Decuypere, Saskia ; Clark, Taane G ; Coombs, Graham H ; Cotton, James A ; Hilley, James D ; De Doncker, Simonne ; Maes, Ilse ; Mottram, Jeremy C ; Quail, Mike A ; Rijal, Suman ; Sanders, Mandy ; Schönian, Gabriele ; Stark, Olivia ; Sundar, Shyam ; Vanaerschot, Manu ; Hertz-Fowler, Christiane ; Dujardin, Jean-Claude ; Berriman, Matthew

Genome research, December 2011, Vol.21(12), pp.2143-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 22038251 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.123430.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete avian malaria parasite genomes reveal features associated with lineage-specific evolution in birds and mammals

Böhme, Ulrike ; Otto, Thomas D ; Cotton, James A ; Steinbiss, Sascha ; Sanders, Mandy ; Oyola, Samuel O ; Nicot, Antoine ; Gandon, Sylvain ; Patra, Kailash P ; Herd, Colin ; Bushell, Ellen ; Modrzynska, Katarzyna K ; Billker, Oliver ; Vinetz, Joseph M ; Rivero, Ana ; Newbold, Chris I ; Berriman, Matthew

Genome research, April 2018, Vol.28(4), pp.547-560 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 29500236 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.218123.116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berriman, Matthew
  2. Sanders, Mandy
  3. Cotton, James A
  4. Rijal, Suman
  5. Sundar, Shyam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...