skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Nhan đề tạp chí: Genome Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole genome sequencing of multiple Leishmania donovani clinical isolates provides insights into population structure and mechanisms of drug resistance

Downing, Tim ; Imamura, Hideo ; Decuypere, Saskia ; Clark, Taane G ; Coombs, Graham H ; Cotton, James A ; Hilley, James D ; De Doncker, Simonne ; Maes, Ilse ; Mottram, Jeremy C ; Quail, Mike A ; Rijal, Suman ; Sanders, Mandy ; Schönian, Gabriele ; Stark, Olivia ; Sundar, Shyam ; Vanaerschot, Manu ; Hertz-Fowler, Christiane ; Dujardin, Jean-Claude ; Berriman, Matthew

Genome research, December 2011, Vol.21(12), pp.2143-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 22038251 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.123430.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete avian malaria parasite genomes reveal features associated with lineage-specific evolution in birds and mammals

Böhme, Ulrike ; Otto, Thomas D ; Cotton, James A ; Steinbiss, Sascha ; Sanders, Mandy ; Oyola, Samuel O ; Nicot, Antoine ; Gandon, Sylvain ; Patra, Kailash P ; Herd, Colin ; Bushell, Ellen ; Modrzynska, Katarzyna K ; Billker, Oliver ; Vinetz, Joseph M ; Rivero, Ana ; Newbold, Chris I ; Berriman, Matthew

Genome research, April 2018, Vol.28(4), pp.547-560 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 29500236 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.218123.116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berriman, Matthew
  2. Sanders, Mandy
  3. Cotton, James A
  4. Rijal, Suman
  5. Vinetz, Joseph M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...