skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Frontiers in Public Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working Harder at Working Together: Building Collaboration Between Public Health and Health Care Delivery

Chris Evan Gorder

Frontiers in Public Health, 01 July 2015, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2296-2565 ; DOI: 10.3389/fpubh.2015.00167

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

My leadership engine

Baroff, Marina Binet

Frontiers in public health, 2015, Vol.3, pp.137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2296-2565 ; PMID: 26029687 Version:1 ; DOI: 10.3389/fpubh.2015.00137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recruitment and Lessons Learned from a Community-Based Intervention Program: The Learning Families Project in Hong Kong

Joanna T. W. Chu ; Joanna T. W. Chu ; Alice Wan ; Sunita M. Stewart ; Kwok Tung Ng ; Tai Hing Lam ; Sophia S. Chan

Frontiers in Public Health, 01 February 2018, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2296-2565 ; DOI: 10.3389/fpubh.2018.00016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduate Public Health, Lessons Learned from Undergraduate Health Administration Education

Joel M Lee ; Leonard H. Friedman

Frontiers in Public Health, 01 February 2015, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2296-2565 ; DOI: 10.3389/fpubh.2015.00038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Diana W. Hilberman
  2. Chu, J.T.W.
  3. Ng, K.T.
  4. Chu, Joanna T. W.
  5. Stewart, Sunita M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...