skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Nhan đề tạp chí: European Yearbook of Minority Issues Online xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights Questions Addressed by the Venice Commission in 2010

Garrone, Pierre

European Yearbook of Minority Issues Online, 2012, Vol.9(1), pp.589-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117-90000184

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Enlargement and Minority Rights: A Regime in the Making

Galbreath, David J

European Yearbook of Minority Issues Online, 2012, Vol.9(1), pp.93-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117-90000164

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Solutions to a Hard Problem: Justiciable Minority Rights?

Gilbert, Geoff

European Yearbook of Minority Issues Online, 2013, Vol.10(1), pp.179-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117-01001008

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Minority Rights in Georgia 2013–15: A Period of Stagnation

Bobghiashvili, Giorgi ; Donnelly, Graham

European Yearbook of Minority Issues Online, September 2017, Vol.14(1), pp.251-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117_01401013

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fall of the Iron Curtain and Its Significance for the Establishment of Minority Rights Regimes in Eastern Europe

Phillips, Alan

European Yearbook of Minority Issues Online, May 2016, Vol.13(1), pp.1-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117_01301002

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting Minority Rights through an Individual Rights Mechanism: The Strasbourg Court and some Significant Developments to June 2012

Bill, Bowring

European Yearbook of Minority Issues Online, 2013, Vol.10(1), pp.433-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117-01001019

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges for Multiculturalism and Minority Rights in Contemporary Maghreb: The Berber/Amazigh Movement in Morocco and Algeria

Pföstl, Eva

European Yearbook of Minority Issues Online, November 2014, Vol.11(1), pp.211-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117-90110045

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Right to Restitution of Tenancy Rights in Croatia: In Search of Redress for Violations of Individual and Minority Rights of Ethnic Serbs

Đurić, Petar

European Yearbook of Minority Issues Online, May 2016, Vol.13(1), pp.319-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117_01301016

Toàn văn không sẵn có

9
Soft Solutions to a Hard Problem: Justiciable Minority Rights?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Solutions to a Hard Problem: Justiciable Minority Rights?

Gilbert, Geoff

European Yearbook of Minority Issues Online, 01/01/2013, Vol.10(1), pp.179-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-01001008

Toàn văn không sẵn có

10
EU Enlargement and Minority Rights: A Regime in the Making
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Enlargement and Minority Rights: A Regime in the Making

Galbreath, David J.

European Yearbook of Minority Issues Online, 01/01/2012, Vol.9(1), pp.93-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90000164

Toàn văn không sẵn có

11
Minority Rights Questions Addressed by the Venice Commission in 2010
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights Questions Addressed by the Venice Commission in 2010

Garrone, Pierre

European Yearbook of Minority Issues Online, 01/01/2012, Vol.9(1), pp.589-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90000184

Toàn văn không sẵn có

12
Minority Rights and Conflict: From Managing Conflict to Managing Diversity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and Conflict: From Managing Conflict to Managing Diversity

European Yearbook of Minority Issues Online, 02/09/2010, Vol.7(1), pp.209-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90001634

Toàn văn không sẵn có

13
Minority Rights Questions Addressed by the Venice Commission in 2008
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights Questions Addressed by the Venice Commission in 2008

European Yearbook of Minority Issues Online, 02/09/2010, Vol.7(1), pp.545-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90001648

Toàn văn không sẵn có

14
Protecting Minority Rights through an Individual Rights Mechanism: The Strasbourg Court and some Significant Developments to June 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting Minority Rights through an Individual Rights Mechanism: The Strasbourg Court and some Significant Developments to June 2012

Bill, Bowring

European Yearbook of Minority Issues Online, 01/01/2013, Vol.10(1), pp.433-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-01001019

Toàn văn không sẵn có

15
Challenges for Multiculturalism and Minority Rights in Contemporary Maghreb: The Berber/Amazigh Movement in Morocco and Algeria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges for Multiculturalism and Minority Rights in Contemporary Maghreb: The Berber/Amazigh Movement in Morocco and Algeria

Pföstl, Eva

European Yearbook of Minority Issues Online, 11/17/2014, Vol.11(1), pp.211-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90110045

Toàn văn không sẵn có

16
Human and Minority Rights, Reconstruction and Reconciliation in the Process of State- and Nation-Building in the Western Balkans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human and Minority Rights, Reconstruction and Reconciliation in the Process of State- and Nation-Building in the Western Balkans

European Yearbook of Minority Issues Online, 02/09/2010, Vol.7(1), pp.353-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90001640

Toàn văn không sẵn có

17
Promotion and Protection of Minority Rights by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights and the Independent Expert on Minority Issues
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promotion and Protection of Minority Rights by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights and the Independent Expert on Minority Issues

European Yearbook of Minority Issues Online, 02/09/2010, Vol.7(1), pp.627-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90001652

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promotion and Protection of Minority Rights by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights and the Independent Expert on Minority Issues

Klímová-Alexander, Ilona

European Yearbook of Minority Issues Online, 2007, Vol.7(1), pp.627-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117-90000114

Toàn văn không sẵn có

19
New Media and the Implementation of Instruments in Support of Minority Rights Related to Media
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Media and the Implementation of Instruments in Support of Minority Rights Related to Media

European Yearbook of Minority Issues Online, 02/09/2008, Vol.6(1), pp.19-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90001601

Toàn văn không sẵn có

20
Minority Specific Rights: A Protection of Religious Minorities Going Beyond the Freedom of Religion?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Specific Rights: A Protection of Religious Minorities Going Beyond the Freedom of Religion?

European Yearbook of Minority Issues Online, 02/09/2011, Vol.8(1), pp.1-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90001664

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (5)
 2. 2010đến2011  (19)
 3. 2012đến2013  (17)
 4. 2014đến2016  (19)
 5. Sau 2016  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (37)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Medda-Windischer, Roberta
 2. Ghanea, Nazila
 3. Pföstl, Eva
 4. Riekkinen, Mariya
 5. Bill, Bowring

theo chủ đề:

 1. Law

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...