skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: European Journal of Political Economy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

By-product lobbying with rival public goods

Pecorino, Paul

European Journal of Political Economy, 2010, Vol.26(1), pp.114-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2009.08.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symmetric tax competition and lobbying within federations

Winter, Simon

European Journal of Political Economy, September 2017, Vol.49, pp.134-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2017.02.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying and the power of multinational firms

Polk, Andreas ; Schmutzler, Armin ; Muller, Adrian

European Journal of Political Economy, 2014, Vol.36, p.209(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2014.07.010

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting the link between PAC contributions and lobbying expenditures

Lake, James

European Journal of Political Economy, March 2015, Vol.37, pp.86-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2014.11.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying and the power of multinational firms

Polk, Andreas ; Schmutzler, Armin ; Müller, Adrian

European Journal of Political Economy, December 2014, Vol.36, pp.209-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2014.07.010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying, campaign contributions, and electoral competition.(Report)

Le, Thanh ; Yalcin, Erkan

European Journal of Political Economy, 2018, Vol.55, p.559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2018.05.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying and the power of multinational firms

Polk, Andreas; Schmutzler, Armin ; Müller, Adrian

European journal of political economy, 2014, pp. 209-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Size, fungibility, and the strength of lobbying organizations

Levine, David K. ; Modica, Salvatore

European Journal of Political Economy, September 2017, Vol.49, pp.71-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2016.12.008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting the link between PAC contributions and lobbying expenditures

Lake, James

European journal of political economy, 2015, pp. 86-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying, campaign contributions, and electoral competition

Le, Thanh ; Yalcin, Erkan

European Journal of Political Economy, December 2018, Vol.55, pp.559-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2018.05.003

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying and commercial software piracy

Banerjee, Dyuti S.

European Journal of Political Economy, 2006, Vol.22(1), pp.139-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2005.03.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying against environmental regulation vs. lobbying for loopholes

Polk, Andreas; Schmutzler, Armin

European journal of political economy, 2005, Vol.21(4), pp. 915-931 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying against environmental regulation vs. lobbying for loopholes

Polk, Andreas ; Schmutzler, Armin

European Journal of Political Economy, 2005, Vol.21(4), pp.915-931 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2005.04.003

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying and commercial software piracy

Banerjee, Dyuti S

European journal of political economy, 2006, Vol.22(1), pp. 139-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01762680

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade policy & lobbying effectiveness: Theory and evidence for India

Saha, Amrita

European Journal of Political Economy, January 2019, Vol.56, pp.165-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2018.08.004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for protection by heterogeneous firms

Long, Ngo Van ; Soubeyran, Antoine

European Journal of Political Economy, 1996, Vol.12(1), pp.19-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/0176-2680(95)00023-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth, lobbying and public goods

Mohtadi, Hamid ; Roe, Terry

European Journal of Political Economy, 1998, Vol.14(3), pp.453-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/S0176-2680(98)00017-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying, information, and private and social welfare

Lagerlöf, Johan

European Journal of Political Economy, 1997, Vol.13(3), pp.615-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/S0176-2680(97)00021-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying, information, and private and social welfare

Lagerlöf, Johan

European journal of political economy, 1997, Vol.13(3), pp.615-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital mobility, tax competition, and lobbying for redistributive capital taxation

Lorz, Oliver

European Journal of Political Economy, 1998, Vol.14(2), pp.265-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-2680 ; DOI: 10.1016/S0176-2680(98)00007-X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (10)
 2. 1994đến1999  (32)
 3. 2000đến2005  (41)
 4. 2006đến2012  (43)
 5. Sau 2012  (71)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Polk, Andreas
 2. Schmutzler, Armin
 3. Stratmann, Thomas
 4. Weerapana, Akila
 5. Poutvaara, Panu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...