skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Epilepsy Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variability and clinical relevance of the interaction between sodium valproate and carbamazepine in epileptic patients

Mckee, P J ; Blacklaw, J ; Butler, E ; Gillham, R A ; Brodie, M J

Epilepsy research, May 1992, Vol.11(3), pp.193-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-1211 ; PMID: 1396534 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nimodipine in refractory epilepsy: a placebo-controlled, add-on study

Larkin, J G ; Mckee, P J ; Blacklaw, J ; Thompson, G G ; Morgan, I C ; Brodie, M J

Epilepsy research, 1991, Vol.9(1), pp.71-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-1211 ; PMID: 1909241 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brodie, M.J
 2. Mckee, Pjw
 3. Brodie, Mj
 4. Mckee, P J
 5. Mckee, P.J.W

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Male
 3. Adolescent
 4. Middle Aged
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...